Prioriteit nodig voor maatregelen tegen verdere verkamering

verkamering

Verkamering neemt toe in Delft. Het gaat dan om bestaande woningen, die worden opgesplitst in meerdere kamers die aan drie of meer zelfstandige huurders worden verhuurd. Ruim 5% van alle woningen in de binnenstad is inmiddels verkamerd, is door de gemeente berekend in het kader van de woonvisie. De verkamering is niet gelijkmatig over de binnenstad verdeeld; in enkele gebieden is het percentage veel groter. Verkamering kan tot diverse problemen leiden, zoals overlast (geluidshinder, fietsen), afname van de leefbaarheid en onttrekking van woningen aan de reguliere woningvoorraad.

Verkamering neemt ook steeds meer toe in de noordelijke binnenstad en wordt inmiddels als een probleem ervaren. Dit bleek ook op onze BBN-bijeenkomst van 15 november. Wij zijn groot voorstander van terughoudendheid in verdere verkamering in de binnenstad; de druk is op veel plekken nu al te groot.

Mogelijke maatregelen
Samen met de andere belangenverenigingen in de binnenstad hebben we dit voorjaar dit punt aangekaard bij de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot de aangenomen motie Verkamering in beeld (klik hier). In deze motie vraagt de gemeenteraad het college o.a. in beeld te brengen hoe verkamering kan worden gereguleerd. Dit heeft ertoe geleid dat het college naast het stimuleren van de bouw van studentenflats ook de volgende maatregelen gaat uitwerken: 

  • Omzettingsvergunning
  • Voorwaarden verbinden aan bouwvergunningen t.b.v. verkamering m.b.t. voldoende stallingsruimte voor fietsen en afvalbakken
  • Terughoudend met splitsingsvergunningen t.b.v. appartementen / kamers in het goedkope en middeldure segment
  • Stimuleren onderling overleg in straten waar bewoners overlast ervaren.

De uitgewerkte maatregelen zullen uiteindelijk goedgekeurd moeten worden door de raad. Het besluit tot uitwerken van de maatregelen is opgenomen in de Woonvisie die op 1 december is goedgekeurd door de raad. De toen ingediende motie om een quotum voor verkamering per straat in te stellen heeft het niet gehaald. Maar wanneer komen die andere maatregelen? We zij al bijna een jaar na de motie. Ondertussen gaat de ongecontroleerde verkamering door.

Choorstraat 32-34
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor Choorstraat 32-34, publicatiedatum 15 december 2016. Volgens de aanvraag zal dit pand worden verbouwd tot dubbele winkelruimte en een studentenhuis. Het studentenhuis zal bestaan uit 10 tot 11 kamers en een gezamenlijke woonkamer en keuken. Het is het zoveelste geval van verkamering in de Choorstraat. Wij hebben onze bezwaren tegen deze aanvraag per brief gemeld aan het college. In de brief hebben wij ook de volgende vier verzoeken gedaan:

  • De raad te informeren over deze politiek gevoelige aanvraag, die toepassing van de kruimelregeling vraagt  – het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Procedureel gezien kan het college de standaard behandelingstermijn van acht weken met zes weken verlengen.
  • Hoewel er nog geen nader beleid is ten aanzien van verkamering en daardoor ook niet ten aanzien van het voorzien in eigen fietsenberging bij verkamering, mag dat de gemeente niet in de weg staan ook los hiervan met de aanvrager te gaan praten met het verzoek om wel een fietsenstalling te realiseren in plaats van het probleem op de buurt af te wentelen door het gewoon op straat zetten van de fietsen. Met de lopende aanvraag is nu het moment dat gesprek aan te gaan; nu kan het plan ook nog eenvoudig worden aangepast.
  • Daarbij zou ook de optie kunnen worden besproken de winkelruimte Choorstraat 32 in gebruik te nemen als fietsenstalling; qua bestemmingsplan mag dit. Dit zou dan een samenwerking tussen gemeente en aanvrager moeten worden. Dit om ook stallingruimte te creëren voor de vele andere op straat geplaatste bewonersfietsen in de Choorstraat en Cellebroerstraat.
  • Tenslotte hebben we de gemeente verzocht grote prioriteit te geven aan beleid met betrekking tot verkamering, bijvoorbeeld door op korte termijn een voorbereidingsbesluit met beschermende werking te nemen ter voorbereiding van een facetbestemmingsplan verkamering.

Wij zijn erg benieuwd aan de reactie van het college. Voor de brief klik hier.

(bron afbeelding: Woonvisie 2016 - 2023)

geplaatst op
09 januari 2017