Parkeren in autoluwplus: weerbarstig dossier

In het autoluwplusgebied van de binnenstad wordt veelvuldig door auto’s met een 'dagontheffing' of een 'permanente' ontheffing geparkeerd terwijl dit niet is toegestaan. Dit leidt tot overlast en onveilige situaties in dit krappe verkeersgebied. Wij u hebben de afgelopen jaren het college een aantal keren een brief met verzoek om actie gestuurd.

Toezegging wethouder
Naar aanleiding van de reactie van het college op onze laatste brief heeft de raad het onderwerp besproken in de vergadering van de commissie Ruimte en verkeer van 13 december 2018. Wij hebben u hier eerder over bericht (zie hier). Wethouder Huijsmans liet toen de commissie weten dat begin volgend jaar de belijning van de toegangspunten naar de binnenstad wordt vernieuwd. Als dat is gebeurd, krijgen ontheffinghouders een brief met extra uitleg over de regels. Zij wil dat overtreders eerst een waarschuwing krijgen en bij een volgende overtreding een boete. De wethouder zei ook te gaan kijken naar de suggestie vanuit de raad om de naam ‘dagontheffing’ aan te passen. Die naam suggereert dat auto’s de hele dag in de binnenstad mogen staan.

Actuele situatie
Begin 2019 is inmiddels voorbij. De belijning bij de toegangen van het autoluwplusgebied is echter nog niet vernieuwd. Ook zien we nog steeds auto’s langdurig in autoluwplus geparkeerd staan. Wij hebben daarom het college per brief verzocht ons te berichten:

  • wanneer de nieuwe belijning wel is aangebracht;
  • wanneer de ontheffinghouders de brief over de spelregels hebben ontvangen;
  • wanneer de evaluatieperiode afgelopen is en wanneer het college de evaluatie naar de raad stuurt. 

Reeds in 2017 heeft het college naar aanleiding van een brief van ons aangekondigd de toegangen tot het autoluwplusgebied te verduidelijken. Het is triest dat dit nog steeds niet is gebeurd.

Voor onze brief aan het college klik hier 

 

UPDATE 12 april

Direct na het verschijnen van onze brief zijn bij een paar toegangen tot het autoluplusgebied de borden vervangen door grotere borden en is in het plaveisel een witte markeringstreep aangebracht.

geplaatst op
01 april 2019