Parkeren in autoluwplus aanpakken

Tijdens de BBN-bijeenkomst van 13 juni vertelde Leo van Hal wijkagent binnenstad over de taken en werkzaamheden van de politie in de binnenstad. Hierbij kwam ook aan de orde dat er regelmatig (bezorg)auto’s geparkeerd staan in autoluwplus, terwijl dit niet is toegestaan. Het lijken er meer sinds de pollers vervangen zijn door cameraherkenning. Leo van Hal gaf aan dat de politie actief optreedt tegen parkeren in autoluwplus, ook tegen het simuleren van parkeren (achterklep open, doosje naast de auto en dergelijke). Daarnaast leek het verstandig dit ook schriftelijk bij de gemeente aan te kaarten; dat hebben wij inmiddels gedaan.

Het autoluwplusdeel van de binnenstad van Delft is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, tenzij men over een ontheffing beschikt. Bewoners van dit gedeelte en de daar gevestigde ondernemers en vaste leveranciers kunnen onder voorwaarden een permanente ontheffing krijgen om naar een parkeerplaats op eigen terrein te rijden, iemand op te halen of te brengen en of om te laden- en te lossen. Dit is vastgelegd in de gemeentelijke Verordening ontheffingsverlening autoluwplusgebied.

Anderen kunnen om in het autoluwplusdeel te laden of te lossen, of om iemand die slecht ter been is op te halen, conform artikel 8 van de verordening een gratis eenmalige ontheffing, ook wel dagvergunning genoemd, verkrijgen. In de toelichting bij artikel 8 staat: “Dit artikel is bedoeld te voorzien in situaties van éénmalige haal en breng en laad en los activiteiten.” De ontheffing kan gratis  online via www.parkerendelft.com worden aangevraagd. Dit kan vooraf gedaan worden, maar ook achteraf op dezelfde dag. De ontheffing kent een aantal regels waaronder: “Parkeren in het voetgangersgebied is verboden.’

Wij hebben waargenomen dat sinds het vervangen van de pollers door cameraherkenning er door automobilisten meer en geregeld langdurig wordt geparkeerd. Dit leidt tot onnodige wegblokkades, overlast en onveilige situaties in dit krappe gebied en zet de uitstraling van het gebied onder druk.

In onze brief hebben wij een aantal vragen gesteld over het waarnemen en vastleggen van het (meerdere keren per dag) inrijden van auto’s door het cameraherkenningsysteem. Om het ongewenste parkeren tegen te gaan stellen wij in de brief voor de verblijfsduur in het autoluwplusgebied overeenkomstig de gedachte achter de éénmalige ontheffing te beperken tot een half uur. De klok van het cameraherkenningsysteem begint hierbij te lopen op het moment dat het voertuig het autoluw-plusgebied inrijdt.

We zijn benieuwd naar de reactie van de gemeente op onze vragen en voorgestelde oplossing.

Voor de hele brief klik hier.

UPDATE: het AD heeft hier op 3 september een artikel over geplaatst onder de titel "Dagontheffing misbruikt als parkeervergunning". Voor het artikel klik hier.

geplaatst op
01 september 2018