Parkeren in autoluw-plus: daadkracht mist

In het autoluwplusgebied van de binnenstad wordt veelvuldig door auto’s met een ontheffing geparkeerd terwijl dit niet is toegestaan. Dit leidt tot overlast en onveilige situaties in dit krappe verkeersgebied. Daar hebben wij zoals eerder bericht (zie hier) een brief over naar het college gestuurd. Inmiddels heeft het college ons een antwoord gestuurd i.a.a. de gemeenteraad. De raad heeft dit antwoord besproken in de vergadering van de commissie Ruimte en verkeer van 13 december. Onderstaand onder het kopje Autoluwplusgebied  het korte verslag van dit overleg  de  afkomstig van de gemeentesite.

Autoluwplusgebied
Strenger handhaven en extra uitleg over de kentekentoegang tot het autoluwplusgebied van Delft. Op die manier wil wethouder Huijsmans langparkeren in de autoluwe binnenstad tegengaan. Dat was ook het antwoord van het college in een brief van de Belangenvereniging Binnenstad Noord, waarin de bewoners constateerden dat er veelvuldig lang wordt geparkeerd met een dagontheffing terwijl alleen laden en lossen is toegestaan. Bijna alle fracties deelden de zorgen van de bewoners en ook de wethouder erkende dat er sprake is van een probleem dat echter lastig is te controleren.

Huijsmans liet de commissie weten dat begin volgend jaar de belijning van de toegangspunten naar de binnenstad wordt vernieuwd. Als dat is gebeurd, krijgen ontheffinghouders een brief met extra uitleg over de regels. De suggestie van de PvdA om ontheffinghouders een parkeerschijf te laten gebruiken, omschreef de wethouder als ‘een paar stappen terug’ en ‘fraudegevoelig’. Zij wil dat overtreders eerst een waarschuwing krijgen en bij een volgende overtreding een boete. De wethouder zei ook te gaan kijken naar de suggestie van de SP om de naam ‘dagontheffing’ aan te passen. Die naam suggereert volgens de SP dat auto’s de hele dag in de binnenstad mogen staan.

De VVD zei handhaven een goed idee te vinden, maar geen voorstander te zijn van extra regels, omdat daarmee de ‘gastvrije stad’ in de knel kan komen. GroenLinks liet weten zich ‘groen en geel’ te ergeren aan alle auto’s in het autoluwplusgebied. De fractie zei de maatregelen van het college af te wachten. Maar als die geen effect hebben, past de raad wat GroenLinks betreft de verordening aan.

Geen van de fracties zag aan het eind van het debat aanleiding om een motie aan te kondigen voor de komende raadsvergadering.

Mening BBN
Wij zijn blij dat bijna alle fracties onze zorgen delen en dat ook de wethouder erkent dat er sprake is van een probleem. Echter...

De situatie bij de toegang het autoluwplusgebied  is gemarkeerd zoals op de foto boven dit stukje te zien is. Dit lijkt ons volkomen duidelijk en vraagt daarom niet om aanvullende aanduiding.

De voorwaarden en spelregels die horen bij de ontheffing opnieuw onder de aandacht brengen bij de ontheffingshouders is door het college reeds aangekondigd op 7 juni 2017 als reactie op een eerdere brief van ons over de verkeersituatie in autoluwplus. Dit op 15 oktober 2018 nogmaals als maatregel aan ons berichten, anderhalf jaar later dus,  en dit medio december 2018 nog steeds niet gedaan hebben is een gotspe.

Voorgestelde aanpak
Ten einde de situatie op afzienbare termijn daadwerkelijk te verbeteren stellen wij ons de volgende aanpak voor.

  1. Voor 1 januari ontvangen de ontheffinghouders een brief waarin de voorwaarden en spelregels die horen bij de ontheffing, alsmede handhavingaspecten zoals eerste waarschuwing en bon,  opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Met een beetje goede wil moet dit voor 1 januari 2019 lukken.
  2. Na zes maanden, dus na 1 juli 2019 wordt de situatie geëvalueerd en indien dan blijkt dat de situatie niet voldoende is verbeterd wordt er een concept aangepaste verordening  opgesteld, die de gemeenteraad direct na terugkomst van het  zomerreces aantreft. In de aangepaste  verordening kunnen zijn  opgenomen:
  3. Een maximale tijdsduur van 30 minuten.
  4. Een vermelding dat voor meerdere keren per dag een ontheffing  aangevraagd kan worden. Deze modaliteit bevat het online aanvragen via www.parkerendelft.com van de dagontheffing reeds.
  5. Het invoeren van een verhuisontheffing.
  6. Het wijzigen van de verwarrende naam “dagontheffing”.

Voor de antwoordbrief van het college klik hier

geplaatst op
21 december 2018