Openbare ruimte in Coronatijden

In de gemeente worden plannen gemaakt om de binnenstad in coronatijden te laten functioneren. Maar wie heeft de regie?

De drie bewonersbelangenverenigingen hebben een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de SCMD, de Stichting Centrum Management Delft. Deze stichting heeft als doel de binnenstad in economisch perspectief optimaal te laten functioneren.

Via onze vertegenwoordiger kregen we de vraag te reageren op een plan voor mobiliteit in corona tijden. Dat hebben we vanzelfsprekend gedaan.

Lang niet al onze suggesties werden overgenomen in de reactie op het plan door een commissie van de SCMD, bestaande uit twee horecaondernemers, een vastgoedeigenaar en de centrummanager. Dat kan op zich: de SCMD moet immers het economisch belang behartigen, niet primair het bewonersbelang.

Waar wat schetst onze verbazing? De gemeente blijkt voor dit beleid alleen te overleggen met de SCMD, en dan dus met een behoorlijk selectief deel van de SCMD. Bewoners, maar bijvoorbeeld ook de cultuursector, wordt niet om hun mening gevraagd. En daar gaat iets principieel mis. Want het kan niet zo zijn dat de horeca bepaalt wat er met de openbare ruimte gebeurt in coronatijden. Alsof het overleven van de horeca het primaire doel is voor de stad.

Primair voor ons is de veiligheid van bewoners in de binnenstad, en dat zijn bewoners in soorten en maten: ook oudere bewoners en mensen met een beperking. Hierna de veiligheid van mensen die in de binnenstad moeten zijn, bijvoorbeeld zorgverleners of andere mensen die in de binnenstad werken. Of mensen die door de binnenstad reizen, bijvoorbeeld onderweg met de fiets naar het station.

Pas daarna komen de andere gebruikers in beeld. De openbare ruimte kan een rol vervullen voor muziekverenigingen die buiten willen oefenen, voor culturele organisaties die een buitenoptreden willen organiseren, voor sportscholen die een buitensportactiviteit willen laten plaatsvinden, voor winkels die een kraam buiten willen zetten. Geen van deze organisaties is vertegenwoordigd in de SCMD commissie die kennelijk de openbare ruimte opnieuw mag indelen. De OPENBARE ruimte. Van de overheid dus. Hier gaat iets principieel mis. Er is maar een partij die hier over mag gaan, en dat is de gemeentelijke overheid. En van die overheid mogen we verwachten dat ze belangen integraal afweegt. Niet dat ze alleen gaat kijken hoe de horeca in de huidige situatie zoveel mogelijk ruimte krijgt. Ook wij zien graag dat de goede horeca in Delft deze crisis overleeft, maar dat is echt niet de enige partij die we dat gunnen.

geplaatst op
27 mei 2020