Ontwikkelingen in openbare ruimte rond voormalig depot legermuseum

Het Soldatenbosje aan het Oostplantsoen heeft een geheel andere gedaante gekregen. Als bestuur van BBN zijn we zeer teleurgesteld over hoe dit proces gelopen is. Nog onlangs besteedde de gemeente in de Nieuwsbrief binnenstad uitgebreid aandacht aan het belang om de herinrichting van de openbare ruimte op Rietveld en Vlamingstraat samen met de bewoners te doen. Bij de aanpak van het bosje heeft nooit overleg plaatsgevonden. BBN vindt dat dat wel had moeten plaatsvinden.

Inmiddels heeft het bestuur van BBN een gesprek gehad met een afvaardiging van de Brain Artillery, het project om het voormalig depot van het legermuseum aan de Paardenmarkt een nieuwe functie te geven, en gesproken over de afstemming van de ontwikkelingen op die plek op de omgeving. De architect Fons Verheijen heeft de verdere wensen van de Brain Artillery met betrekking tot de omgeving toegelicht. Het gaat  op de korte termijn met name om een aanpassing van de inrichting van de Paardenmarkt (fietsenstalling ten behoeve van de nieuwe functie, verwijderen speelplek en toegankelijk maken van de nieuwe inpandige garage). De Brain Artillery heeft een financiële bijdrage toegezegd; voor de gemeente is dat ook een voorwaarde om het project te kunnen uitvoeren.

We hebben ook contact gehad met de gemeente, die de regie heeft over dit project in de openbare ruimte. Afgesproken is dat de gemeente een informatieavond gaat beleggen, waar de plannen zullen worden toegelicht. De bedoeling is dat vanuit de Brain Artillery de plannen worden toegelicht. De gemeente probeert deze medio april te plannen.

 

geplaatst op
04 april 2015