Ontwerpbestemmingsplan parkeren

Op 22 februari is het ontwerp-bestemmingsplan Facetherziening Parkeren ter inzage gelegd. De achtergrond van dit bestemmingsplan is dat de gemeentelijke bouwverordening per 1 juli 2018 geen stedenbouwkundige voorschriften meer mag bevatten. Tot nu toe werden de eisen te voorzien in voldoende parkeerruimte als er in een gebied nieuwe woningen werden gebouwd, een bedrijfshal werd verbouwd tot horeca of bijvoorbeeld een groot grachtenpand werd gesplitst in appartementen gesteld via de bouwverordening. Dat mag niet meer van de wetgever: het moet nu in het bestemmingsplan worden geregeld. Delft heeft lang gewacht, maar 1 juli nadert. De gemeente moet nu alle bestemmingsplannen op het onderdeel parkeren herzien, dat gebeurt via dit facetbestemmingsplan: een plan dat in een keer alle bestaande plannen wijzigt.

Het bestemmingsplan regelt dat er eisen aan de aanwezigheid van voldoende autoparkeer-, fietsparkeer- en ook laad en losvoorzieningen kunnen worden gesteld (de systematiek), maar regelt niet welke eisen er nu concreet gaan gelden (de inhoudelijke normering). Voor de concrete normstelling wordt apart een Nota parkeernormen 2018 door B&W gemaakt.

Voor wat betreft de systematiek vragen we om drie wijzigingen, die in hooflijnen hier op neer komen:

  1. We vinden dat ook bij wijziging van gebruik aan de normen uit de parkeernota moet worden voldaan en niet alleen bij ‘bouwen’, de huidige formulering vinden we niet scherp genoeg. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een oude leegstaande bedrijfshal die in gebruik wordt genomen als supermarkt. Dan moeten er eisen kunnen worden gesteld aan voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein en moeten er bovendien eisen kunnen worden gesteld aan de aanwezigheid van ruimte voor laad- en losactiviteiten, ook als er geen vergunningplichtige bouwactiviteiten plaatsvinden.

  2. We vinden dat ook bij de omzetting van bestaande panden naar onzelfstandige woningen er eisen moeten kunnen worden gesteld aan voldoende fietsparkeerruimte in de vorm van een berging op eigen terrein; nu is dat in het ontwerp plan alleen bij nieuwbouw. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het pand van het voormalige Kantongerecht of een ander kantoorgebouw dat omgezet wordt in studentenkamers, maar ook om woningen in een winkelstraat als de Choorstraat die kamergewijs verhuurd gaan worden. Voor verkamering heeft de gemeente onlangs regels vastgesteld, dit ruimtelijke ordeningsaspect is daar nog niet in meegenomen en dat kan nu mooi gerepareerd worden.

  3. We vinden dat de eisen aan ruimte voor laden en lossen die straks voor situaties gaan gelden waar sprake is van ‘bouwen’, ook gaan gelden in situaties waar sprake is van wijziging van gebruik (zie eerste punt).

Verder hebben we in onze zienswijze aangegeven benieuwd te zijn hoe burgers en de gemeenteraad betrokken worden bij de vaststelling van de inhoudelijke normen, die in de nota Parkeernormen 2018 gaan worden opgenomen. 

Voor de volledige tekst van de zienswijze en de voorgestelde wijzigingen, klik hier.

geplaatst op
05 april 2018

Reacties