Nog meer horeca in het kernwinkelgebied?

bestemmingsplan

De detailhandel in De Klis staat de laatste jaren onder druk, panden die leegkomen veranderen steeds vaker in horeca. Met name delen van de Voldersgracht veranderen in een horecagebied. Het Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB) formuleert het in zijn input voor de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 als volgt: "Onder zowel retail- als horecaondernemers zijn er zorgen over het teveel aan aanbod van horeca in de stad. Detaillisten voelen zich 'onzichtbaar' tussen al die terrassen, cafés en restaurants", aldus het BOB. Naast de druk op de winkelfunctie, kan een toename van horeca ook voor extra overlast zorgen.

In de gemeenteberichten werd kennis gegeven van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een nieuw horecabedrijf aan de Voldersgracht, op nummer 25. Het betreft een café-restaurant (geen horeca van de lichte categorie, categorie 1, zoals bijvoorbeeld Kek, maar categorie 2 volgens de omschrijvingen uit het bestemmingsplan binnenstad). In het gebied zit al veel horeca. Deze nieuwe horecavestiging zorgt dat een winkel geïsoleerd komt te liggen, ingesloten tussen meerdere horecabedrijven. Dat beïnvloedt het karakter van de winkelstraat.

Het bestemmingsplan Binnenstad 2012 bevat spelregels over het wijzigen van het gebruik; in dit deel van het kernwinkelgebied is het plan terughoudend als het gaat om het toestaan van nieuwe horeca. Er geldt een 'nee-tenzij' beleid. De regels hebben betrekking op het maximaal aantal horecapanden naast elkaar, het niet ontstaan van solitaire winkels en de mogelijke overlast voor de omgeving. Daarbij is het toestaan van nieuwe horeca een bevoegdheid van B&W, geen automatisme: een aanvrager heeft geen recht op de vrijstelling.

Een nieuw horecabedrijf op Voldersgracht 25 is naar onze mening niet toegestaan binnen het huidige bestemmingsplan. We hebben daarom de gemeente in een brief meegegeven de grenzen van het bestemmingsplan in acht te houden bij het beoordelen van deze vergunningsaanvraag. We zijn benieuwd naar de beslissing van de gemeente.

Zie voor de brief en voor het huidige gebruik van de panden aan de Voldersgracht onderstaande documenten.

Update 26 september

We hebben een reactie van de gemeente ontvangen. De gemeente ziet in onze argumenten geen reden de vergunning niet te verlenen. We stelden dat er door deze vestiging een solitair winkelpand zou ontstaan, de antiekzaak. De gemeente weerspreekt dit op twee manieren:

  • Kek is geen horeca, maar is vergund als 40% horeca en 60% detailhandel
  • De antiekzaak was al solitaire detailhandel, want hiervoor was er ook geen winkel, maar dienstverlening gevestigd

De reactie stemt tot nadenken: Kek heeft als uitstraling 100% horeca, en zo zou je er naar moeten kijken. Kennelijk schiet de  gemeentelijke handhaving hier tekort. Verder klopt het dat er al een solitair winkelpand was - op nummer 25 was een tandtechnisch bureau gevestigd. Maar een gebruikswijziging is een kans om het gebruik dat leidt tot een solitaire vestiging te stoppen, en de werkelijkheid weer in overeenstemming met de gewenste situatie uit het bestemmingsplan te brengen. We vinden dat dat argument ten onrechte wordt gebruikt.

geplaatst op
13 september 2017