Nieuwjaar bij De Plataan: toespraak voorzitter

nieuwjaar

Welkom op deze mooie locatie aan het Doelenplein. We zij blij hier welkom te zijn, en dat er voor deze bijeenkomst een bijzondere deal kon worden gemaakt.

In ons deel van de binnenstad zijn vele bijzondere locaties. Hotel de Plataan is zo’n bijzondere plek; ecologisch, groen, fairtrade en ook sfeervol – maar dat had u al gezien. Zeer bijzonder is de beschildering, gemaakt door Juul Smulders, van het trappenhuis en de kamers. Vroeger was dit gebouw een onderdeel van de mechanische telefooncentrale van de PTT nu KPN. En nog veel vroeger, voor de 15e eeuw, was dit gebied gelegen buiten de stadspoorten. En was hier vlakbij het Pesthuis en het daarbij gelegen kerkhof gevestigd.

Anno nu is het Doelenplein een bruisend deel van de binnenstad, met horeca en terrassen. Voor de één een zegen, leuk en gezellig, en voor de ander een bron van ergernis. Maar gelukkig is er tussen de Koninklijke Horeca Delft en de drie bewonersgroepen waaronder onze Belangenvereniging Binnenstad Noord een convenant. Of te wel we zijn in gesprek met elkaar. Namens ons neemt Hans Huisman deel aan de regelmatige overleggen tussen de Horeca, Gemeente, Politie en Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) om in te grijpen bij overlast.

Wat we (bestuur en werkgroepen) allemaal ondernomen en beleefd hebben, zal uiteengezet worden in ons jaarverslag. Wat voor de een hoogtepunt was, was voor de ander een niemendalletje. Maar iedereen heeft te maken gekregen met het anders inzamelen van afval. Het komt er op neer dat er meer gewandeld moet worden, om verschillende soorten afval op de juiste plek te krijgen. Het leuke is dan wel dat je buren vaker ontmoet. Dus het is goed voor de onderlinge verhoudingen in de buurt. Als je elkaar tegenkomt heb je een gespreksonderwerp. Iedereen weet nu wie of wat Avalex doet en zou moeten doen.

Ook het komende jaar streven we naar harmonie, maar dat lukt niet altijd. De panden binnen ons gebied zijn geliefd door een veelvoud van gebruikers. Denk aan wonen, winkels, horeca, theaters, bioscoop, ateliers, bedrijven, zorginstellingen en kantoren. Het is mogelijk om vanaf ’s-morgens 7:00 uur, overdag en tot ‘s-avonds (nacht) laat 02:00 soms nog later buitenshuis een kop koffie of thee te drinken. Een buurthuis hebben wij wat dat betreft niet meer nodig, er zijn voldoende plaatsen om elkaar te ontmoeten. Mijn vraag: wie maakt er allemaal gebruik van?

Wat ook het komende jaar belangrijk is: Doorgeven van informatie vooral aan en van overheden, maar ook van anderen. We hebben te maken met terugtredende overheden. Dat geldt de gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland. Die zullen wij voorzien van nuttige informatie, en adviezen. Met hulp van onze gemeenteraadsleden zorgen we ervoor dat onze adviezen opgevolgd worden.

De vraag is of ons deel van de binnenstad klimaatbestendig is, meer regen, warmer. Gelukkig zijn er enige voorzieningen getroffen om ons deel van de binnenstad te kunnen afsluiten van de Schie, waardoor heftige regenbuien in ons gebied niet meer zal leiden tot overstromingen zoals in 1999. Maar het is nog niet af. We krijgen te maken met hogere grondwaterstanden door het stoppen van de grondwateronttrekking door DSM Gist. Het terugdringen van het autogebruik in de binnenstad, altijd een boeiende discussie tussen voor en tegenstanders binnen onze vereniging, zal ook het komende jaar actueel blijven.

En op dat mooie nieuwe jaar werd vervolgens geproost, voordat het woord werd gegeven aan Nathalie van der Hak (lees hier).

voorzitter

 

geplaatst op
28 januari 2017