Is minder straatparkeren in ons gebied mogelijk?

Tijdens de BBN-bijeenkomst op 9 maart is de wens uitgesproken om in de parkeergarages rond de binnenstad hetzelfde tarief te hanteren als voor de ‘gewone’ parkeerplaatsen op straat. Dit om meer automobilisten te verleiden in de parkeergarages te gaan parkeren en zo minder parkeerdruk op straat te krijgen en daardoor meer ruimte te krijgen voor ander gebruik zoals groen. Reden om een en ander op een rijtje te zetten en de mogelijkheden te bezien.

Het BBN-gebied ligt wat parkeren betreft gedeeltelijks in gebied B, het gele gebied op het kaartje boven het artikel en gedeeltelijk in het E-gebied, het oranje gebied op het kaartje. We bekijken voor beide gebieden de mogelijkheden.

Bezoekersparkeren
Er zijn drie parkeerterreinen in de binnenstad gebied B waar bezoekers betaald kunnen parkeren. Dat zijn de Paardenmarkt, Gasthuisplaats en dat aan de Voorstraat, aangeduid met een P in het kaartje boven het artikel. De kosten voor het parkeren op deze terreinen bedragen € 4,50 per uur met een maximum dagtarief van € 30,00. Er kan door bezoekers ook in elke straat geparkeerd worden na aanschaf van een dagkaart. Een dagkaart kost € 30,00. De kaart kan gekocht worden in automaten die op diverse plekken staan, bijvoorbeeld op de Raam. Gaat iemand op bezoek bij een bewoner van het B-gebied die een bezoekersvergunning heeft, dan kan van diens bezoekersvergunning gebruik worden gemaakt. De kosten zijn dan voor degene waar men op bezoek gaat en bedragen € 0,19 per uur. Parkeren tussen 24 uur en 10 uur en op zondag 12 uur is gratis.

In gehele gebied E geldt het zogenaamde mix-parkeren. Dit betekent dat bezoekers overal betaald kunnen parkeren. De kosten bedragen € 1,00 voor het eerste uur en € 4,50 voor elk volgend uur. Het maximum dagtarief is ook hier € 30,00. Gaat iemand op bezoek bij een bewoner van het E-gebied die een bezoekersvergunning heeft, dan kan van diens bezoekersvergunning gebruikt worden gemaakt. De kosten zijn dan voor degene waar men op bezoek gaat en bedragen € 0,10 per uur. Parkeren op maan dag t/m zaterdag tussen 24 uur en 12 uur is gratis.

Er zijn vier garages rond de binnenstad waar bezoekers kunnen parkeren. Dat zijn de Marktgarage, Zuidpoortgarage, Prinsenhofgarage en de Phoenixgarage. De kosten per uur bedragen € 3,00 per uur. Het maximale dagtarief bedraagt € 18,00 (Phoenixgarage € 30,00). Er zijn diverse kortingskaarten zoals de 4 Uur voordeelkaart. Deze voordeelkaart vergoedt voor maximaal 4 uur de gemaakte parkeerkosten in de garages Markt, Prinsenhof of Zuidpoort. De kosten zijn € 10,00 en bijbetalen is mogelijk. Zo is er ook een avondkaart. Met deze voordeelkaart kunt u tussen 17:00 uur en diezelfde avond 01:00 uur voor € 12,50 parkeren in de Marktgarage, de Prinsenhofgarage of de Zuidpoortgarage.

Voor bezoekers is garageparkeren op veel tijden goedkoper dan straatparkeren. Het verlagen van de garagetarieven zal daardoor in het algemeen niet helpen om meer bezoekers te verleiden in een garage te parkeren in plaats van op straat. Op ons verzoek staat er sinds enige tijd op het openingsscherm van de parkeerautomaten het volgende “U kunt nog voordeliger parkeren in één van onze parkeergarages. Kijk hiervoor op www.parkerendelft.com/parkeren” Parking Delft geeft op haar site dit ook expliciet aan ten einde de bezoekers tot garageparkeren te verleiden. In de ochtend ligt dit anders, en is het vaak wel veel goedkoper op straat te parkeren. BBN zou graag zien dat dit verschil met het garageparkeren verdwijnt.

Bewonersparkeren
Bewoners van de binnenstad kunnen in beginsel op straat parkeren met een parkeervergunning. De eerste parkeervergunning voor gebied B kost € 200,00 per jaar. Er kan sinds twee jaar geen tweede of volgende parkeervergunning meer verkregen worden. In plaats daarvan moet een garageabonnement worden genomen. Een eerste parkeervergunning voor gebied E kost € 100,00 per jaar. De tweede of volgende parkeervergunning kost € 200,00.

Een abonnement om te kunnen parkeren in een van de vier hiervoor genoemde parkeergarages en de Kampveldgarage kost € 1795,00 per jaar. Voor de bewoners van de binnenstad in gebied B, dus niet van gebied E, is er een zogenaamd bewonersabonnement verkrijgbaar. Dit is bedoeld voor bewoners in gebied B die hun auto niet meer op straat willen parkeren maar altijd in de garage. Voorwaarde voor aanschaf van dit abonnement is dat er recht is op een parkeervergunning voor bewoners; dit abonnement komt dan in plaats van de bewonersvergunning. Het eerste bewonersabonnement kost € 300,- per jaar. Het abonnement is echter alleen geldig in de Prinsenhofgarage. Een volgend bewonersabonnement kost € 500,- Er kan dan alleen gekozen worden uit Prinsenhof- of Zuidpoortgarage. Er is een maximum voor het aantal bewonersabonnementen dat kan worden afgegeven. Wanneer dit maximum bereikt is, komt de aanvrager op een wachtlijst. Het bewonersabonnement geeft geen garantie dat er ook een plaats is. Zeker in het weekend is de kans reëel dat er geen plaats is. In dat geval moet de persoon via zijn bezoekersvergunning als hij die heeft op straat parkeren. De achtergrond van deze beperkte mogelijkheden is dat de parkeergarages gebouwd zijn voor de bezoekers van de binnenstad. Om het tijdelijke overschot aan parkeerplaatsen in de parkeergarages te kunnen gebruiken is het bewonersabonnement ingevoerd. Dit is ook de reden waarom er met het bewonersabonnement niet in de vanuit ons gebied gezien veelal meer aantrekkelijke Marktgarage kan worden geparkeerd. Volgens het gemeentelijke beleid zal er op termijn in de noordelijke binnenstad niet meer geparkeerd mogen worden door zowel bezoekers als bewoners. Hiervoor moet een nieuwe parkeergarage met circa 1000 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Het project is gepland voor 2035 – 2040; er is nog geen locatie bepaald.

Het straatparkeren voor bewoners is dus goedkoper dan het parkeren in een garage. De prijzen van de parkeergarages verder verlagen zal echter niet helpen om meer bewonersauto’s richting parkeergarages te krijgen daar er niet genoeg parkeerruimte in de garages is en de gemeente daarom maar een beperkt aantal plekken vrij geeft voor bewonersparkeren. Hierbij komt dat de afstand tot de huidige garages in ons gebied vaak groot is, en het voor veel bewoners daarom geen aantrekkelijk alternatief is. Mocht er structureel meer ruimte komen in de parkeergarages dan gaat onze voorkeur er allereerst naar uit dat het bezoekersparkeren op de Paardenmarkt wordt opgeheven. Dit zal veel overlast door bezoekersverkeer door ons gebied naar -en van de Paardenmarkt schelen. En dit geeft ruimte voor groene ontwikkelingen op de Paardenmarkt of elders in ons gebied. Mocht de parkeergarage in noord er ooit komen, dan zou er wel meer ruimte kunnen komen, mits die op voldoende korte loopafstand voor veel bewoners. Waar dat zou zijn is ons nu nog niet duidelijk.

 

geplaatst op
09 april 2022
Tags: