In memoriam Martin Gorissen

Op 16 april is Martin Gorissen overleden. Hij is in stilte gecremeerd.

Vanaf 1972 tot 2000 heeft hij zich ingespannen voor de Noordelijke Binnenstad. Woonachtig in de Trompetstraat was hij betrokken bij de start van de actiegroep Trompetstraat/Vlamingstraat. Mijn eerste ontmoeting met hem was in 1973 toen hij probeerde de bewoners van Rietveld ZZ lid te maken van de actiegroep, zodoende werd ik toen ook passief lid. Er was al een actiegroep Raam/Rieveld NZ.

Vanaf 1974 zijn er plannen gemaakt om actiegroepen te bundelen. Vanuit de gemeente was een opbouwwerker aangesteld om dat voor elkaar te krijgen.

Martin zag het nut van samenwerken in, en samen met Cees Hoek (Vlamingstraat) werden gesprekken gevoerd met de actiegroep Raam/Rietveld. Dat leidde tot de oprichting van Stichting Raam Vlamingstraat en Omgeving (RVO). Deze stichting had ook de beschikking over een eigen buurthuis aan de Schutterstraat.

Na de oprichting werd Martin lid van het bestuur. Hij nam actief deel aan de redactie van de buurtkrant. En zorgde onder pseudoniem van Ome Sjaak voor een vaste pagina voor de kinderen uit de buurt.

Toen de stadsvernieuwing begon in de noordelijke binnenstad werd, weer onder druk van de gemeente, een nieuwe stichting Binnenstad Noord opgericht. Martin die altijd voorstander was van samenwerken werd lid van dat bestuur. Later kwam voor Stichting Binnenstad Noord de Stichting Drie Ackers.

Ook de politiek had de interesse van Martin. Voor de PSP werd hij raadslid, later voor GroenLinks. En daarnaast bleef hij de buurt adviseren over zaken die betrekking hadden op de Noordelijke Binnenstad.

Na zijn vertrek uit de Trompetstraat en de politiek bleef Martin actief binnen de TU Delft.

Joop Gravesteijn

geplaatst op
09 mei 2020