Melden woonoverlast

woonoverlast

Op 24 oktober 2017 is de nota “Studentenhuisvesting in goede banen” door de gemeenteraad aangenomen. Hiermee is ook het besluit genomen om een registratiepunt woonoverlast in te richten.

Belang voor nieuwe gevallen
In de nota worden twee redenen genoemd voor dat registratiepunt:

  • De gemeente kan een omzettingsvergunning intrekken, mocht een aanvrager zich niet aan de voorwaarden houden en als sprake zou zijn van voortdurende overlast.
  • Bij het beoordelen van een aanvraag voor verkamering wordt een algemene leefbaarheidstoets uitgevoerd. Bij deze toets wordt gekeken naar mogelijk bestaande klachten over en rondom de woning.

De voortdurende overlast kan via het registratiepunt onderbouwd worden; het registratiepunt kan ook input leveren voor de algemene leefbaarheidstoets.

Ook melden bij bestaande situaties heeft zin
Het heeft zeker zin om overlast bij al langer bestaande gevallen van verkamering te melden. Weliswaar kan de gemeente de sanctie van intrekken van de vergunning dan niet inzetten, maar wel kan het voorkómen dat er nog meer panden in de omgeving verkamerd gaan worden. Ook kan het de inzet van andere instrumenten tegen woonoverlast makkelijker maken.

Voor de aanpak van woonoverlast zijn er sinds kort meer mogelijkheden, door nieuwe wetgeving. De gemeente Delft heeft de burgemeester via een recente wijziging van de APV de bevoegdheid gegeven om de instrumenten uit de nieuwe regelgeving – het opleggen van een gedragsregels met bij overtreding een dwangsom – te kunnen hanteren. Ook daarom is het van belang woonoverlast te melden. Als iets aantoonbaar ernstige vormen aanneemt, kan dat de burgemeester de onderbouwing geven om het nieuwe instrumentarium in te zetten.

Ook zijn er mogelijkheden voor mediation. Meldingen onderstrepen de ernst van de situatie, als overwogen wordt hier een beroep op te doen.

Wat melden
Naast het melden van overlast, vraagt de gemeente ook situaties van illegale kamerverhuur, of overbewoning te melden. Woonoverlast kan komen door verkamering, maar er kunnen ook allerlei andere oorzaken zijn. Ook in die gevallen kunt u een melding doen via het registratiepunt.

Melden en handhaving
Melding bij het registratiepunt betekent niet dat de gemeente direct gaat handhaven. De website zegt het als volgt: De meldingen “gebruikt de gemeente om de aanpak van woonoverlast te verbeteren en voor het beoordelen van aanvragen voor een omzettingsvergunning. De gemeente gaat niet direct met individuele meldingen aan de slag.” Daarom wordt ook gesteld “Neem bij ernstige overlast contact op met de politie via 0900-8844.”

We gaan er overigens van uit dat er bij een melding van illegale situaties, zoals nieuwe verkamering zonder vergunning. wel direct actie zal worden ondernomen.

Klik hier voor de pagina om een melding te doen.

Meldingenkaart
De gemeente heeft een meldingenkaart gemaakt; op de plattegrond ziet u voor welke panden er een melding van overlast is gedaan. UPDATE: deze meldingenkaart is door de gemeente van de website gehaald.

Website BBN
Rechtsonder op onze website staat de knop "melden overlast". Achter deze knop hebben we nu ook gezet hoe woonoverlast gemeld kan worden, naast andere vormen van overlast. Zodat u dit indien aan de orde makkelijk kunt terugvinden.

Ervaringen
Het registratiepunt staat nog in de kinderschoenen. We zijn benieuwd naar uw eventuele ervasringen. Dit kunt u doorgeven via het contactformulier op de site.

geplaatst op
29 november 2017