Meer elektrische oplaadpunten in Delft: hoe en waar?

rapport

De Rijksoverheid ziet kansen in de groei van het aantal elektrische voertuigen in Nederland. De groei van het aantal elektrische voertuigen zorgt voor betere lucht kwaliteit en een lagere CO2 uitstoot. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. De doelstelling van het Rijk is om in 2020 200.000 elektrische voertuigen op de weg te hebben en in 2015 1 miljoen.

De Rijksoverheid stimuleert de aanschaf van elektrische voertuigen door allerlei fiscale maatregelen, maar houdt zich niet bezig met het realiseren van oplaadpunten. De komende jaren zullen er in Delft naar verwachting enige honderden oplaadpunten bij moeten komen. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de beste wijze om dit op te pakken: het bijbehorende rapport is deze week verschenen.

Voor de aanpak van de openbare laadinfrastructuur zijn vier modellen bekeken:

  1. Passief model. De gemeente neemt geen initiatief voor de uitrol van oplaadinfrastructuur. Er wordt ad hoc omgegaan met vragen naar openbare oplaadinfrastructuur en er zijn in principe geen middelen beschikbaar.
  2. Vergunningsmodel. De gemeente stelt eisen aan kwaliteit, uiterlijk, locatie en beheer voor de toegestane openbare oplaadinfrastructuur. Daarna is het aan de markt om intiatief te nemen binnen de door de gemeente gestelde kaders.
  3. Concessiemodel. Deze aanpak is vergelijkbaar met die voor het busvervoer in Nederland: via openbare inschrijving wordt een partij geselecteerd die gedurende een periode het alleenrecht krijgt om oplaadinfrastructuur aan te leggen en te exploiteren. Naar verwachting zal de eerste jaren de oplaadinfrastructuur niet rendabel zijn, dus vraagt dit net als bij het busvervoer om subsidie van de gemeente.
  4. Publieke model. Hierbij is de gemeente eigenaar van de infrastructuur en die laat de exploitatie over aan een marktpartij waardoor het helemaal draait op voor de financiële tekorten.

Gezien de ambitie van de gemeente Delft gaat de voorkeur uit naar het publieke model, maar gezien de beperkte financiële middelen van de gemeente is Delft gedwongen te kiezen voor het vergunningsmodel.

Naar de mening van BBN is dit helemaal niet slecht. Het is namelijk nog niet duidelijk wat de daadwerkelijke behoefte aan oplaadpunten is en wat de slimste techniek is.  De keuze voor het vergunningsmodel betekent dat de markt met een technisch en financieel haalbaar systeem moet komen. Dit voorkomt dat de gemeente nu op basis van politieke of ideologische overwegingen voor een bepaald systeem kiest.

Het rapport gaat er van uit dat in grote mate publieke parkeerplaasten gereserveerd gaan worden voor elektrisch parkeren. Gezien het gebrek aan parkeerplaatsen, zeker in de binnenstad, is dit naar onze mening een zaak die nader bekeken moet worden.

Voor het gehele rapport klik hier

 

geplaatst op
28 oktober 2015
Tags: