Maatwerk bij klimaatadaptatie in verband met stand grondwater

Tijdens de BBN-bijeenkomst van 27 september vertelde Tjerron Boxem, Community manager klimaatadaptatie bij het Hoogheemraadschap van Delfland, over wat de burger kan doen aan klimaat adaptatie en over de stimuleringsregeling van Delfland om burgers te bewegen de sponswerking van hun tuin te vergroten. Hierbij heeft hij wel een kantekening geplaatst en daar zijn wij het geheel mee eens: de binnenstad heeft te maken met een gevoelige grondwaterstand. Aan infiltratie en buffering, b.v. na het afkoppelen van regenwaterafvoer, is het risico verbonden van een te hoge grondwaterstand en daardoor vochtschade aan het huis. Vergewis je er daarom van, voordat je aan infiltratie en buffering begint, dat het water in de grond voldoende kan wegstromen, zie ook hier

In Delft op Zondag lazen wij dat de PvdA fractie in de Verenigde Vergadering van Delfland vragen heeft gesteld naar aanleiding van de stimuleringsregeling. De fractievoorzitter Leon Hombergen zegt hierover in Delft op Zondag: “In onze regio zijn meerder laaggelegen wijken die al problemen met hoog grondwater hebben, zoals het Westerkwartier. Bewoners kampen hier met optrekkend vocht en natte kelders. En vanwege de afbouw van het oppompen van grondwater van DSM is ook de situatie in Delft Noord kritisch. We moeten opletten dat we nu niet het ene probleem proberen op te lossen en een andere in de hand werken. Maatregelen om meer regenwater in de grond te laten doorsijpelen maakt het er in deze wijken niet beter op.”

Wij zijn blij dat er vanuit de politiek aandacht is voor de het probleem van de laaggelegen gebieden in Delft met een hoge grondwaterstand. Het BBN-gebied is daar een van. Wij hopen dat dit, zoals de PvdA-fractie voorstelt, zal leiden tot een maatwerkbenadering door het hoogheemraadschap voor gebieden met een reeds hoge grondwaterstand.

Voor de schriftelijke vragen zie hieronder.

geplaatst op
13 november 2017