Lobby voor live muziek maakt karikatuur Delftse regels: er kan veel in Delft

Er gebeurt weer van alles in de Delftse binnenstad, toeristen lopen af en aan, terrassen zitten overvol. Activiteiten te over: onlangs weer de Mooiweerspelen, Openluchtmuziek op het Agathaplein, de Home made market, Zomerpop, Delft Ceramica en als je de stad verlaat een accordeonist op het terras van Cafe de Koepoort en Ko. Toch wordt in de pers het beeld geschetst van een slaapstad (zie artikel in het AD). Een karikatuur.

Zo was het
Hoe zit het? In de milieuwetgeving wordt aan gemeenten de mogelijkheid gegeven om bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen (“inrichtingen” in de taal van de wet) tot maximaal 12 keer per jaar de mogelijkheid te geven om een feestje te organiseren, de zogenaamde incidentele festiviteiten. Bij zo’n feestje hoef je je niet te houden aan geluidsnormen die normaal gelden, dat betekent dat buren en omwonenden tijdelijk meer geluidsbelasting hebben dan de wetgever normaal het maximum vindt. De extra geluidsbelasting zal als regel komen door versterkte muziek, vaak in de vorm van een band.
Een incidenteel bedrijfsfeestje werd in Delft door een aantal horecabedrijven gebruikt om een liveband te kunnen laten spelen in een bedrijf dat geluidstechnisch niet goed geïsoleerd was. Niet als personeelsfeestje, maar voor gasten. Enkele horeca bedrijven lieten zo’n band niet alleen binnen optreden, maar ook in de open lucht, buiten op het terras en soms ook naast het terras. Veel meer mensen werden dan geconfronteerd met het hardere geluid. En een enkele ondernemer deed dit vaker dan eens per maand. En meldde de incidentele festiviteit niet eens bij de gemeente. Deze praktijk van buitenmuziek en van niet-melden was illegaal binnen de Delftse regeling van incidentele festiviteiten. Binnen de beperkte handhavingscapaciteit kon er echter nauwelijks handhavend worden opgetreden.

Een nieuwe regeling
Toen vanuit de horeca een verzoek kwam tot verruiming van de openingstijden van de terrassen (van 23 uur naar 1 uur) en er plannen kwamen om het evenementenbeleid te herzien maar ook de klachten over geluidsoverlast toenamen, is afgesproken handhaving van de regels hogere prioriteit te geven. Dat was mede de aanleiding dat er ook een duidelijker regeling moest komen voor incidentele festiviteiten. De gemeente ging daarbij niet over een nacht ijs, en faciliteerde overleg tussen vertegenwoordigers van de bewonersbelangenverenigingen, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft, de gemeente en onafhankelijke advisering door de Omgevingsdienst Haaglanden. Uit dat overleg is gekomen dat. anders dan vroeger, in principe elk horecabedrijf voortaan toegestaan wordt de regeling voor incidentele festiviteiten een aantal keren te kunnen gebruiken voor muziek op het terras, een verruiming dus ten opzichte van het verleden. Deze regeling kennen veel steden om ons heen niet: daar geldt net als vroeger in Delft dat incidentele festiviteiten alleen binnen georganiseerd mogen worden, geregeld dan ook nog minder vaak dan in Delft.

Wil een ondernemer naast deze nieuwe mogelijkheid iets buiten organiseren als bedrijf? Ook dat kan, alleen is daar dan een evenementenvergunning voor nodig. Die vergunning zal dan wel beoordeeld worden binnen de regels van het evenementenbeleid, en worden afgewogen tegen andere mensen met plannen voor evenementen en andere belangen. Delft heeft met het nieuwe evenementenbeleid voor kleine evenementen sinds onlangs een aparte vergunning geïntroduceerd, met kortere aanvraagtermijn en relatief lage leges. Ook daar is het ondernemers dus makkelijker gemaakt.

Kortom: de nieuwe regels in Delft bieden veel mogelijkheden aan ondernemers iets te organiseren met livemuziek, mits je het tijdig meldt of tijdig een vergunning aanvraagt zodat omwonenden ook weten waar ze aan toe zijn. Daarbij kan misschien niet alles wat een ondernemershart zou begeren, voor degenen die dat toch willen lijkt verhuizen naar een bedrijventerrein ons dan een betere optie. Want ondernemen in de binnenstad, betekent ook dat je de beperkingen van een binnenstad respecteert en accepteert. En daar horen afgesproken regels nu eenmaal bij.

geplaatst op
11 juli 2018