Laden en lossen in hele binnenstad beperkt

Het vrachtverkeer in de binnenstad van Delft leidt tot veel overlast en tot schade aan wegen. Dit komt door aantallen, afmetingen en gewicht in combinatie met de snelheid van de vrachtwagens. Het grote aantal vrachtwagens wordt mede bepaald doordat veel vrachtwagens maar een beperkte hoeveel lading lossen in  de binnenstad.

Wij hebben vorig jaar samen met de andere belangenverenigingen in de binnenstad de notie Vrachtverkeer in de binnenstad van Delft opgesteld. Deze notitie hebben wij toen aangeboden aan wethouder Harpe. Deze notitie beziet naast de oorzaken, vooral de kansen en oplossingen voor de overlast door het vrachtverkeer. Een van de oplossingen die wij in de notitie aangedragen hebben is het zogenaamde protocol logistiek.

Het idee van het protocol logistiek is tot ons groot genoegen overgenomen door het college. De afgelopen maanden is er overleg geweest met alle belanghebbenden, waaronder BBN. Op 7 juli heeft het college een voortgangsbrief aan de gemeenteraad gestuurd met daarin het voornemen om per 1 januari  2017 het Protocol Logistiek in te laten gaan.

Het Protocol Logistiek betekent dat er alleen met een ontheffing de logistiek zone ingereden mag worden. Aan de ontheffing zijn niet alleen voorwaarden verbonden, maar zijn ook gedragsregels gekoppeld en aanvullende eisen. Dit maakt duidelijk dat de aanvrager door de ontheffing niet alleen van zijn probleem af is (geen toegang hebben tot de logistieke zone), maar dat hij zoveel mogelijk moet bijdragen aan het oplossen van het probleem waarvoor het autoluwe gebied als oplossing is ingesteld.

Het Protocol Logistiek is van toepassing op de gehele binnenstad (is logistieke zone), dus niet alleen het huidige voetgangersgebied. Het betreft alle vrachtwagens, behoudens de volgende drie categorieën:

  • vervoer ten behoeve van de warenmarkt;
  • bijzonder vervoer zoals verhuiswagen, ondeelbaar vervoer en kermisvoertuigen;
  • toegang op maat indien het belang daar aanleiding tot geeft.

Er is in het voorstel met ontheffing alleen toegang tijdens de tijdvensters. De tijdvensters zijn:

  • door de week en op zaterdag van 07.00 tot 11.00 uur;
  • op zon- en feestdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

In 2017 kan al het zwaar verkeer een ontheffing krijgen. De venstertijden en de gedragsregels zijn van toepassing, maar er gelden dan geen aanvullende eisen. Vanaf 2018 komen er wel aanvullende eisen. Deze zullen naar verwachting onder andere betrekking hebben op een minimale hoeveelheid af te leveren lading en verplichte aan- en afrijroutes.

Voor de brief van het college zie hieronder.

geplaatst op
29 augustus 2016