Kort verslag ALV

Op 10 april 2024 vond de algemene ledenvergadering van BBN plaats. Op de agenda een aantal formele verenigingszaken. We begonnen met de vaststelling van de notulen van de vorige ALV en het secretarieel en het financieel jaarverslag, het laatste met een positief advies van de kascommissie.

Twee gasten, Cock Hazeu en Peter Kuiper, beide ook lid van BBN, vertelden vervolgens over hun hobby: het maken van wandelingen. Een jaar of 7 geleden zijn ze hier mee begonnen. Ze ontwerpen wandelingen, beschrijven de route en vertellen achtergronden over de omgeving en de geschiedenis. Ze willen laten zien dat je dicht bij huis ook mooie wandelingen kan maken, zonder dat je direct naar andere gebieden van Nederland hoeft af te reizen. Er zijn inmiddels 7 boekjes uitgegeven met wandelingen. Een van de boekjes bevat wandelingen in onze stad en in het buitengebied van Delft, waarin in de stad zelf ook allerlei groene gebieden worden aangedaan. De andere boekjes zijn wandelingen die gebundeld zijn per waterschapsgebied. Waaronder een boekje over Delfland. De meest recente over De Stichtse Rijnlanden is onlangs op de  Fiets- en Wandelbeurs 2024 gepresenteerd.

Vervolgens bespraken we het activiteitenplan  2024. Veel onderwerpen van vorige jaren lopen door. In de vergadering is een korte toelichting gegeven op zaken die het komend jaar nieuw zijn of verwacht worden. Enkele hiervan: betere betrokkenheid bij omleidingsroutes bij werkzaamheden en evenementen, het terrassen- en terrasbotenbeleid, herziening van het  eveneentenbeleid, de herziening van de Verordening openbaar gemeentewater Delft, de uitvoering van de Woonvisie waar we samen met andere bewonersbelangenorganisaties in DOBB verband een nieuwe rol krijgen, hoe binnen de Omgevingswet het bewonersbelang overeind kan blijven,  de nieuwe nota Groen, het verwachte gemeentelijke Hitteplan.

De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting. We zullen komend jaar op de kosten moeten letten, met name vanwege prijsstijgingen, maar willen toch doorgaan met een aantal activiteiten. Dat betekent toch een fors tekort; eenmalig kan dat maar structureel niet. Daarom wordt het voorstel de contributie voor 2025 iets te verhogen door de ledenvergadering unaniem overgenomen.

De leden hebben het uitgebreide verslag inmiddels per mail ontvangen.

Voor het secretarieel jaarverslag, klik hier.
Voor het activiteitenplan, klik hier.

geplaatst op
13 mei 2024
Tags: