Komt er meer openbaar vervoer in de binnenstad?

De afdeling Delft van de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER), is de belangvereniging van reizigers in het openbaar vervoer in Delft. Recent heeft zij een brief naar de gemeenteraad gestuurd met een aantal wensen en met een oproep aan de raad om meer gebruik te maken van haar inspraakrecht. Een van de wensen van ROVER betreft het openbaar vervoer in de binnenstad. Het openbaar vervoer in Delft en omgeving wordt bepaald door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Delft heeft hierbij inspraakrecht. Kort daarvoor is in de gemeenteraad aan de orde gesteld in hoeverre de MRDH wel een democratisch instrument is.

Openbaar vervoer in de binnenstad
In haar brief geeft Rover aan dat ontsluiting van de binnenstad met grote bussen niet meer past binnen de filosofie voor een gebied waar de voetganger overal voorrang krijgt. Dit beleid heeft echter wel tot gevolg dat nu alleen de westelijke en zuidelijk rand van de Binnenstad op gemakkelijke loopafstand van het openbaar vervoer liggen. Het noordoostelijke deel van de Binnenstad is al jaren van openbaar vervoer verstoken en men kan in de omgeving van de Markt alleen nog maar komen met vervoer op afroep (DelftHopper). Dit kan volgens ROVER beter. Met een lijn Station – Markt – Koepoortplaats (opstapplaats touringcars) en een lijn Zuidpoort – Beestenmarkt – Verwersdijk – Paardenmarkt zou de Binnenstad weer per openbaar vervoer ontsloten kunnen worden. Deze lijnen zouden dan uitgevoerd moeten worden met kleine, elektrische bussen (bijvoorbeeld het Hopper-materieel) die in de voetgangersgebieden stapvoets rijden. De tuk-tuks van de Delft City Shuttle vindt ROVER als regulier openbaar vervoer ontoereikend qua comfort (open wagentjes) en bedieningstijden (niet 's avonds, beperkte frequentie). Wij delen de ideeën van ROVER over het openbaar vervoer in de binnenstad.
De MRDH is in haar rol als Vervoerautoriteit verantwoordelijk voor het verlenen van concessies aan vervoerders, die binnen de grenzen van hun concessie het lijnennet en de dienstregeling vaststellen, voor het bepalen van de tarieven en voor het toezicht op de goede uitvoering van de dienstregeling. De gemeente Delft is slechts een van de 23 deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, die de MRDH is, maar heeft wel een stem. De belangrijkste stem is die van wethouder Huijsmans (Financiën, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit) als lid van de bestuurscommissie Vervoerautoriteit van de MRDH. ROVER wijst in haar brief erop dat de gemeenteraad als hoogste bestuurlijke orgaan van de stad de wethouder de opdracht kan meegeven bepaalde Delftse belangen op openbaar vervoergebied te verdedigen.

Hoe democratisch is de MRDH?
In de raadcommissie Ruimte en verkeer begin december werden de actuele zaken binnen de MRDH besproken. Hierbij liet de SP weten een rare smaak te hebben overgehouden aan het gebak dat de top van de MRDH de gemeenteraad van Delft de week daarvoor voorschotelde. Het MRDH-bestuur wilde op die manier met de raad vieren dat met het Rijk een mega-investering van 4,8 miljard is afgesproken voor de bereikbaarheid en woningbouw in de metropoolregio.

‘’Heel vreemd’’ vond de SP, omdat de MRDH in haar visie een ingewikkelde constructie is die ver af staat van de kiezers en van de gemeenten. Een deel van de MRDH-taken zou de provincie volgens de SP kunnen uitvoeren. Tot een debat over de democratische legitimiteit van de MRDH kwam het in deze vergadering niet. Wethouder Martina Huijsmans stelde voor dat de commissie die legitimiteit ter discussie zou kunnen stellen bij de bespreking van de nieuwe Strategische Agenda voor de komende jaren van de MRDH. Voor meer informatie over de nieuwe Strategische Agenda klik hier

De commissie Ruimte en verkeer praat op 19 januari 2023 verder over de over de nieuwe Strategische Agenda van de MRDH en zal daarbij de brief van ROVER betrekken.

geplaatst op
24 december 2022