Klimaatadaptatie in Binnenstad Noord

Het klimaat verandert: steeds vaker hebben we te maken met heftige buien, waarbij in korte tijd veel neerslag naar beneden komt. Vrijdag 8 september was zo’n moment in de Delftse binnenstad. Hoe kunnen we de overlast beperken? Hoe kunnen we het stedelijk watersysteem hier op voorbereiden? In dit verband wordt gesproken over klimaatadaptatie.

In het recent – samen met de andere belangenorganisaties van de binnenstad – uitgebrachte manifest “De binnenstad kan niet zonder haar bewoners”, bedoeld om de politieke partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een aantal belangrijke punten mee te geven, hebben we onder andere het volgende punt opgenomen:

help ons zodat de binnenstad van Delft tot de top 10 klimaatbestendige van Nederland behoort
Klimaatbestendigheid is onze verantwoordelijkheid. Het is ook onze zorg wegens de overwegend oude huizen en gebouwen en door het stenige karakter van de binnenstad. Help ons met kennis en kunde en met een op elkaar afgestemde aanpak voor burgers en gemeente gericht op de binnenstadsituatie.

Omdat we ook de eigen verantwoordelijkheid van bewoners zien rond dit thema, hebben we Tjerron Boxem, Community manager klimaatadaptatie bij hoogheemraadschap Delfland, op de BBN bijeenkomst van 27 september uitgenodigd om te vertellen over klimaatadaptatie en wat wij daar aan kunnen doen.

Tjerron vertelde dat Delfland de conclusie had getrokken dat het huidige waterafvoersysteem (riolering) in het stedelijk systeem nooit in staat kan zijn om extreme buien op te vangen.  De oplossing zal ‘op land – in de stedelijke omgeving’ gezocht moeten worden. Daar zal de sponswerking vergroot moeten worden: daar waar de druppel valt opvangen, hergebruiken, of vertraagd afvoeren.

En daar kan je zelf vaak wat aan doen. Wat kan helpen zijn:

  • Groene daken
  • Watervasthoudende plantenbakken
  • Hergebruik systeem
  • Ondergrondse tank
  • Verlaging voor tijdelijke wateropvang
  • Regenwaterschutting (zie voorbeeld op foto boven:dit verslag, bron:)
  • Regenton
  • Verdere verharding tegengaan, ‘tegel eruit, groen erin’

Een aan tal van deze maatregelen is bovendien effectief tegen hittestress: de geleidelijke verdamping van water houdt de temperatuur in de omgeving lager.

Om het water buiten de deur houden is heel praktisch ook een verhoogde drempel aan te raden, evenals een waterrobuuste inrichting van eventuele kelders. Ook een terugslagklep in het riool (om te voorkomen dat b.v. de toiletpot overspoelt als het riool vol is) is aan te raden.

Er werd wel een belangrijke kanttekening gemaakt: de binnenstad heeft te maken met een gevoelige grondwaterstand. Aan infiltratie en buffering, b.v. na het afkoppelen van regenwaterafvoer, is het risico verbonden van een te hoge grondwaterstand en daardoor vochtschade aan het huis. Vergewis je er daarom van, voordat je aan infiltratie en buffering begint, dat het water in de grond voldoende kan wegstromen.

Voor een klimaatbestendige tuin bestaat er ook financiële ondersteuning: Delfland heeft een stimuleringsregeling Klimaatadaptatie, bedoeld voor particuliere initiatieven gericht op vergroten van de sponswerking; p De stimuleringsbijdrage bedraagt

  1. Bij projectkosten tussen de € 0,00 en € 50.000,00 inclusief btw: 25% van de projectkosten met een maximum van € 10.000,00.
  2. Bij projectkosten hoger dan € 50.000,00 inclusief btw: 20% van de kosten met een maximum van € 15.000,00.

Voor verdere informatie over de stimuleringsregeling, klik hier  

De presentatie is hieronder opgenomen.

geplaatst op
05 oktober 2017