Kanniewaarzijn in de Choorstraat

Op 26 januari van dit jaar zagen wij een motorfiets in de Choorstraat staan met een elektriciteitsdraadje eraan dat een brievenbus inliep. Blijkbaar had de eigenaar een eigen interpretatie van het werkwoord laden. Toen de motorfiets er aan het einde van de dag nog stond, hebben wij een melding openbare ruimte gedaan. Daar kregen wij de volgende reactie op:

“De controleurs zijn op 28.01.2019 op de locatie geweest. Hier hebben zij de motor niet aangetroffen. Wel hebben zij met de eigenaar van de motor gesproken. Vanwege de locatie in het autoluwe gebied, maar ook vanwege de landelijke wetgeving en jurisprudentie hebben wij de vraag uitgezet bij de jurist. Wij zullen u informeren wanneer wij de reactie van de jurist hebben ontvangen.”

Toen wij op 10 maart de motorfiets weer eens in de Choorstraat zagen staan, weer met een draadje eraan, hebben we opnieuw een melding gedaan en hebben daarop de volgende reactie gekregen:

“Bedankt voor uw melding. Hierin verwijst u naar een eerdere melding over hetzelfde onderwerp. Deze eerdere melding staat nog in behandeling bij de jurist. Ook deze nieuwe melding wordt doorgestuurd naar de jurist met het verzoek om uw vraag te beantwoorden.”

Toen wij na drie maanden nog steeds niets gehoord hadden hebben wij een briefje naar de gemeente gestuurd met het vriendelijke verzoek om antwoord. Toen wij weer drie maanden daarna nog steeds niets hadden gehoord hebben wij weer een verzoek om antwoord naar de gemeente gestuurd. En dit hielp, wij hebben als antwoord gekregen dat het niet is toestaan om een motorfiets in het autoluwplusgebied te parkeren, onder de toevoeging:

“Kortom indien we uit eigen waarneming bemerken dat er sprake is van het parkeren van een motorfiets anders dan voor kortdurend laden/lossen dan kunnen en zullen wij hiertegen optreden. Ik heb uw melding daartoe ook nog extra onder de aandacht gebracht van de afdeling Toezicht & Handhaving.”

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wel wat, zullen wij maar zeggen.

geplaatst op
27 augustus 2019