Kamerverhuur: ook in Binnenstad Noord?

Kamerverhuur neemt hand over hand toe in het westelijke deel van de binnenstad. Het huidige aantal (studenten)panden bepaalt daar op een aantal plaatsen het leefklimaat. Panden in de binnenstad zijn niet altijd gemaakt voor intensieve kamerbewoning. Extra (fiets)parkeerdruk op de openbare ruimte bij gebrek aan inpandige stallingruimte en geluidsoverlast voor omwonenden door slechte geluidsisolatie zijn voorbeelden waardoor het leefklimaat kan veranderen. Dat zou ook tot invloed op de verkoopbaarheid van aangrenzende woningen en daardoor tot waardedaling van panden in het historische grachtengebied kunnen leiden.

Het omzetten van woonhuizen naar kamerverhuur is geen nieuw verschijnsel in Delft en overige steden, zie bijgevoegd artikel. De Belangenvereniging de Oude en Nieuwe Delf (OND) heeft daarover bezwaar ingediend bij het opstellen van het Bestemmingsplan Binnenstad 2012. Voor een  belangenafweging rond het omzetten van panden met structurele woon/werkfunctie tot kamerverhuur heeft de gemeente Delft – anders dan veel andere universiteitssteden – geen regelgeving. OND wil pogingen in het werk stellen om dit te wijzigen, Ze denken daarbij aan wijziging van het bestemmingsplan.

OND heeft ons gevraagd in hoeverre het probleem ook speelt in het gebied van BBN. Daarom de vraag aan u of er in de afgelopen tijd bij u in de buurt woonhuizen zijn omgezet in kamerverhuur. Indien ja, wilt u het dan melden op bestuur@binnenstadnoord.nl.

 

geplaatst op
15 oktober 2015