Huisvuil in de Noordelijke binnenstad

Er spelen op dit moment twee onderwerpen ten aanzien van huisvuil ophalen.

geen huisvuil en geen grofvuil meer aan huis ophalen: Rietveld en Vlamingstraat
Het eerste is dat er op Rietveld en Vlamingstraat door de gemeente geen huisvuil en ook geen groot vuil meer aan huis wordt opgehaald. Het huisvuil en het grootvuil moeten de bewoners zelf naar het einde van de straat brengen. Wij hebben hier al diverse brieven over aan de gemeente gestuurd en als laatste een mail naar de verantwoordelijke wethouder Harpe. Dit alles heeft niet geholpen. De formele reden die de gemeente geeft is het vrachtwagenverbod op Rietveld en Vlamingstraat. Daardoor is de veiligheid, aldus de gemeente, voor de Avalex-vrachtwagens niet gegarandeerd. Het inzetten van een kleiner voertuig wordt door de gemeente niet overwogen, daar dit minder efficiënt is. Voor inwoners die het vuil niet zelf kunnen wegbrengen naar de hoek van de straat is een regeling op maat toegezegd, het invullen daarvan heeft echter nog niet plaatsgevonden.

proef met gescheiden wegbrengen: Raam + appartmenten vml. TU bibliotheek
Het tweede onderwerp is dat Delft het huisvuil meer gescheiden wil inzamelen, het zogenaamde Nieuwe Inzamelen. Nieuw is daarbij onder andere dat plastic, metalen blikjes en drankkartons (PMD) samen afgevoerd kunnen worden. De standaard aanpak voor laagbouw in Delft wordt dan:

  • Groente- Fruit en Tuinafval (GFT) hiervoor 240 liter kliko, legen 1 x per 2 weken.
  • PMD hiervoor 240 liter kliko, legen 1 X per 2 weken.
  • Papier hiervoor 240 liter kliko, legen 1 x per 4 weken.
  • Glas en textiel net als nu zelf naar wijkcontainer brengen.
  • Restafval zelf naar wijkcontainer brengen.

Veel huizen in de binnenstad beschikken niet over de mogelijkheid om de benodigde drie kliko’s te bergen. Wij hebben daarom voorgesteld meer ondergrondse containers te plaatsen waar de bewoners zelf hun afval in kunnen doen. Dit voorstel wordt nu beproefd op De Raam en in het appartementencomplex in de voormalige TU bibliotheek. De bestaande verzamelcontainers ten behoeve van het appartementencomplex zijn voor de proef herbestemd voor de afvalstromen GFT, PMD en Restafval en kunnen ook gebruikt worden door de andere bewoners in de buurt die geen kliko’s kunnen bergen. Voor de locatie van de containers zie het plaatje. Wij kiezen voor zelf wegbrengen niet omdat de bewoners dit leuk vinden, maar om een oplossing te vinden voor het thuis niet hebben van ruimte voor de opslag van vies afval. Voor de huizen die wel de drie kliko’s kwijt kunnen, kan de standaard aanpak voor laagbouw in Delft gehandhaafd blijven.

De proef loop tot en met februari. Daarna volgt de evaluatie.

geplaatst op
25 februari 2017

Reacties

Door Els Kemper (niet gecontroleerd) op
Als het vrachtwagenverbod de reden is om geen huisvuil of grofvuil aan huis op te halen, kan het dan niet worden opgeheven? Ik kan geen zware dingen tillen, laat staan naar de hoek van de straat slepen. Trouwens, er kan voor van alles en nog wat een ontheffing worden verleend. Dat kan dan voor Avalex ook.

Door Lidia van Albada (niet gecontroleerd) op
Op de Paardenmarkt zitten de bakken standaard te vol. Als bewoner zie ik geregeld dat niet-bewoners deze volproppen. Pasjes invoeren?