Hoe stemden de inwoners van het BBN-gebied?

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement was er ook een stembureau in het BBN-gebied, namelijk in de Buccaneer aan de Paardenmarkt. De uitslag daar geeft enig zicht op het stemgedrag in ons gebied.

Hoeveel mensen in BBN gebied gestemd hebben, is niet vast te stellen. Men mag in Delft stemmen in het stembureau van eigen keuze. Er is daardoor alleen een opkomstpercentage voor heel Delft bekend en niet per wijk; dat is 53,2 %. Dat is ruim 3,7 procentpunt meer dan in 2019 en is 7,4 procentpunt meer dan landelijk. De landelijke opkomst was 46,8 % wat de hoogste opkomst bij Europese verkiezingen sinds 1989 maar toch nog ruim lager is dan de gemiddelde opkomst in geheel Europa van 51 %.

Naast het stembureau in de Buccaneer aan de Paardenmarkt, waren er concurrerende stembureaus aan de rand van het BBN-gebied zoals in het Stadhuis. Vandaar dat onderstaande uitslagen van het stemmen in de Buccaneer slechts een indicatie zijn van het stemgedrag in het BBN-gebied.

In het stembureau in de Buccaneer werden totaal 1228 stemmen uitgebracht. Dat is 3 % van alle in Delft uitgebrachte stemmen. Volgens het proces-verbaal van dit stembureau heeft het tellen van deze stemmen geduurd van 21:00 tot 00:50; blijkbaar een hele klus. Tijdens de dag hebben er geen onregelmatigheden plaatsgevonden. 

Een vergelijking van de uitslagen in het BBN-gebied (klik op het figuur hierboven voor vergroting) met die voor heel Nederland geeft best grote verschillen aan. Er is veel meer op GroenLinks/PvdA, D66 en Volt gestemd. Veel minder op CDA, PVV, SGP, BBB en NSC. Er is wat minder gestemd op FvD, 50Plus en ChristenUnie. De drie partijen met de minste stemmen in het BBN-gebied zijn:
- vandeRegio met 0 stemmen
- NL PLAN EU met 1 stem
- Piratenpartij - De Groenen met 2 stemmen

Het stemgedrag van heel Delft ligt overwegend tussen dat van het BBN-gebied en heel Nederland in. Uitzondering is de VVD die met 9 % in heel Delft lager scoort dan in het BBN-gebied, maar ook lager dan in heel Nederland. Daarnaast zijn er drie partijen die in alle drie gebieden hetzelfde resultaat behalen: Forum voor Democratie (2 %), JA21 (1 %) en SP (2 %).

Veel partijen hebben een zogenaamde lijstduwer. Dat is een bekende Nederlander of (oud)politicus die op de laatste plaats van de lijst staat, niet om verkozen te worden, maar om stemmen voor de partij te trekken. We hebben gekeken in hoeverre dit heeft gewerkt in ons gebied:

- Wilders, G. (PVV) 26 stemmen
- d'Ancona, H. (Hedy) (GroenLinks/PvdA) 7 stemmen
- Ollongren, K.H. (D66) 4 stemmen
- Eerdmans, B.J. (JA21) 1 stemmen
- van der Staaij, C.G. (SGP) 1 stem
- Ouwehand, E. (Partij voor de Dieren) 0 stem
Opmerkelijk: Geert Wilders trok met zijn 26 stemmen 40 % van de op partij uitgebrachte stemmen; Esther Ouwehand trok geen enkele stem.

Voor het hele proces verbaal van het stembureau in de Buccaneer klik hier 

 

geplaatst op
15 juni 2024