Hoe groen is Delft

Wilt u zien hoe groen Delft of een andere gemeente is? Dat kan nu via de speciale versie van de Groenmonitor die de Universiteit van Wageningen samen met RTL Nieuws heeft gemaakt

De Groenmonitor geeft aan wat de stand van de groenindex is. De groenindex van de Groenmonitor wordt samengesteld aan de hand van satellietbeelden die dagelijks worden gemaakt. De Groenmonitor is ontwikkeld om de groei van landbouwgewassen in kaart te brengen, maar er kan ook mee bepaald worden wat het aandeel groen in de bebouwde kom is. De indexwaarden worden uitgedrukt op een schaal van 0 tot 1, waarbij 0 staat voor plekken waar geen enkel groen te vinden is, zelfs geen onkruid en 1 voor een gehele groene oppervlakte. Het gemiddelde in Nederland ligt tussen de 0,3 en 0,6.

De speciale versie van de Groenmonitor beschouwt al het groen binnen de bebouwde kom. De volgende groentypen worden meegenomen: begraafplaatsen, parken en plantsoenen, sportterreinen, volkstuinen, dagrecreatieve objecten, grond voor agrarisch gebruik, bossen, droog natuurlijk terrein, nat natuurlijk terrein en water met een recreatieve functie. Dus niet de tuinen van huizen. Voor de Groenmonitor klik hier

Zoals u in de monitor kunt zien staat Delft op plaats 319 van de totaal 388 gemeenten in Nederland. Dat is niet zo groen. De bebouwde kom van Delft is gelijk aan de gemeentegrenzen. Daardoor zijn ook groengebieden als Delftse Hout en Abtswoudse Bos meegeteld in het groenoppervlak in de monitor. De groenindex is 0,4090, dus telt 41% van de oppervlakte van Delft als groen. Vergeleken met de omliggende gemeenten is Delft weer de groenste. De minst groene gemeente van Nederland, nummer 388 dus, is de gemeente Westland.  

Wij vinden groen belangrijk, ook in de directe woonomgeving. Recent hebben wij het manifest “De binnenstad kan niet zonder haar bewoners”  uitgebracht. Dit hebben wij gedaan om  de politieke partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een aantal belangrijke punten betreffende het wonen en daardoor het goed functioneren van de binnenstad mee te geven. Wij hebben daarom in het manifest ook het volgende punt opgenomen.

zorg voor meer groen en introduceer nieuwe vormen zoals verticaal groen
Groen is goed voor het welbevinden van de mens bij wonen, winkelen en recreëren. Groen vermindert luchtvervuiling, dempt geluidshinder en verkoelt in warme perioden. Daarom vragen wij om meer en gevarieerder groen zoals verticaal groen. Dit laatste om te beginnen op openbare gebouwen zoals Theater de Veste.

Voor het hele manifest klik hier

website groenmonitor

geplaatst op
02 oktober 2017