Heel veel studenten en weinig 75-plussers

Data op Maat is de statistische databank van de gemeente Delft, zie hier. Je kan daar informatie vinden over een groot aantal onderwerpen, en zelf tabellen, grafieken en thematische kaarten maken over de gehele stad, of op wijk- of buurtniveau. De resultaten zijn eenvoudig te exporteren naar het gewenste formaat. Wij hebben naar de bevolkingsontwikkeling in de binnenstad gekeken.

Aantal inwoners in 2018

figuur 

In de binnenstad wonen 12.500 mensen. De grafiek hierboven geeft dit aantal inwoners verdeeld over 5-jarige leeftijdsklassen. Wat opvalt is dat de inwoners in het geheel niet gelijkmatig zijn verdeeld over de leeftijdsklassen. In de grafiek is ook de lijn van de theoretisch "ideale" bevolkingsopbouw bij het aantal van 12.500 inwoners ingetekend. De theoretische bevolkingsopbouw gaat uit van een gelijkmatige en constante bevolkingsopbouw. Vergelijking van de theoretische en de daadwerkelijke leeftijdsopbouw leert dat het aantal kinderen in de binnenstad sterk achter blijft. Daarnaast blijft de leeftijdscategorie boven de 75 achter. De leeftijdgroep 20-29 en in het bijzonder die van 20-24 jaar, de leeftijdscategorieën waar veel studenten toe behoren, zijn echter zwaar oververtegenwoordigd.

Aantal inwoners 2018 vergeleken met 2008

figuur
In bovenstaande grafiek zijn naast de bevolkingsgegevens van 2018 die van 2008 geplaatst. In 2008 woonden er 11.900 mensen in de binnenstad. In 2018 waren dat er 12.500. Het aantal inwoners is de afgelopen 10 jaar dus met 600 toegenomen. Ook in 2008 was de bevolkingsopbouw niet evenwichtig. Vergelijking van de gegevens van 2008 en 2018 leert ons dat het aantal kinderen in de binnenstad in de afgelopen 10 jaar nog wat achteruit is gegaan. Het totale aantal inwoners in de leeftijdsgroep 30-75 jaar is de afgelopen 10 jaar vrijwel constant gebleven. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden van het jongere naar het oudere deel, een bepaalde vorm vergrijzing dus. Het aantal inwoners boven 75 jaar is de afgelopen 10 jaar niet veranderd, wat dat betreft geen vergrijzing. De leeftijdgroep 20-29 en in het bijzonder die van 20-24 jaar, de leeftijdscategorieën waar studenten toebehoren, was in 2008 al zwaar oververtegenwoordigd en is de afgelopen jaar nog sterk toegenomen.  De stijging van het aantal inwoners van de binnenstad over de afgelopen 10 jaar is geheel op het conto van de leeftijdsgroep 20- 24 jaar te schrijven.

Waar is de 75-plusser gebleven?
Hierboven bleek dat het aantal 75-plussers in de binnenstad de afgelopen tien jaar niet is toegenomen. Uit Data op Maat blijkt dat dit ook zo is voor de rest van Delft.

pbl 

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2014 de publicatie "De Nederlandse bevolking in beeld" uit gebracht. Hierin worden infographics met begeleidende teksten gegeven over bevolkingsgroei en bevolkingskrimp, de bevolking wordt oud en de populariteit van de stad in Nederland. De presentatie is fraai en nodigt uit tot verder lezen, zie hier.

Een van de onderwerpen heet "De 75-plusser in opmars". Het plaatje hierboven komt uit de publicatie. Het aantal 75-plusser is toegenomen en zal nog sterk toenemen. Er zijn nu al relatief veel 75-plussers in de Randstad. In de toekomst neemt het aantal ouderen in de grote steden nog sterk toe, omdat veel van de huidige volwassenen in de stad blijven wonen en daar oud worden. In Delft is dit echter (nog) niet merkbaar.

 

 

geplaatst op
24 januari 2019
Tags: