Gesprek met wethouder Förster

stadhuis

Het bestuur van BBN heeft op 22 april een kennismakingsgesprek gehad met wethouder Förster. Het gesprek vond plaats op initiatief van de wethouder.

Förster heeft in zijn portefeuille Economie, Toerisme en stadsmarketing, Cultuur, binnenstad en Ruimtelijke ordening. Niet alle zaken die de binnenstad betreffen zitten in zijn portefeuille. Zo valt Verkeer en vervoer onder wethouder Harpe en Beheer openbare ruimte onder wethouder Brandligt. De volgend onderwerpen kwamen aan de orde. Wethouder Forste bleek goed geïnformeerd te zijn over alle onderwerpen.

Overlast door vrachtverkeer
Wij hebben aangegeven dat wij bezig zijn met een notie over overlast door vrachtverkeer. De notitie bevat voorstellen om de overlast sterk te reduceren. De notitie zal door ons aangeboden worden aan het College van B&W.

Grondwater
De voorgenomen beëindiging van de grondwateronttrekking op de DSM-locatie baart ons grote zorgen. Wij vrezen dat dit leidt tot grondwaterstijging in de binnenstad en daardoor tot vochtproblemen aan de huizen. Onze zorgen  komen mede door gebrek aan informatie van de kant van de gemeente, waardoor wij de gevolgen niet kunnen inschatten. Wij hebben om meer informatie, waaronder het zogenaamde Monitoringplan, gevraagd.

Parkeren
De hoeveelheid parkeerplaatsen voor de bewoners is in de huidige situatie zeer krap. Door de sloop van het spoorviaduct zijn de ca 200 plaatsen daaronder verdwenen die gebruikt werden door vergunninghouders van de binnenstad. Er zijn op diverse plekken tijdelijke parkeerplaatsen gerealiseerd die dit verlies moeten compenseren. De te bouwen Spoorsingelgarage zal onder andere compensatie gaan geven voor de 200 verloren parkeerplaatsen. De kosten om te parkeren in die garage zullen veel hoger zijn voor de huidige vergunning. Onze verwachting is dat weinig mensen met een vergunning B in de parkeergarage gaan staan en dat zij een parkeerplek gaan zoeken ergens in de binnenstad. Die parkeerplekken zijn er niet en dit gaat dan leiden tot nog meer rondrijden in de binnen stad op zoek naar een parkeerplek.

Rietveldtheater
Het theater geeft geluidsoverlast aan de buurt omdat diverse ruimtes geen geluidswerende voorzieningen hebben. Wethouder Förster gaf aan dat bij onderhoud geluidwerende voorzieningen misschien in beschouwing genomen kunnen worden.

Horeca
De horeca en in het bijzonder door de terrassen geven veel geluidsoverlast. Het meldpunt Horeacoverlast werkt nog niet altijd even goed.

Evenementen
Het grote aantal evenementen en bijbehorende geluidsproductie leiden tot grote overlast. Wij hopen dat de evaluatie van het evenementenbeleid die nu loopt en waar BBN aan deelneemt, tot bijstellig zal leiden. Daarbij zijn er veel evenementen op de Markt die naar ons idee prima op de hiervoor bedoelde locatie Lijm en cultuur zouden kunnen plaatsvinden. De huurprijs voor de Markt is veel lager dan bij Lijm en Cultuur. Het verschil in prijs komt doordat de prijs bij Lijm en Cultuur inclusief voorzieningen is die de organisator op de Markt zelf moet regelen. Wij hebben voorgesteld dat de gemeente voor de Markt eenzelfde voorzieningenpakketten gaat hanteren. 

Expertise uit de stad benutten
Verder kwam aan de orde de succesvolle communicatie en samenwerking van de buurtbewoners en  de gemeente in het project herinrichting Vlamingstraat/Rietveld. Dit in schrille tegenstelling met de tot nu toe mislukte communicatie met de gemeente over de veranderingen in de openbare ruimte rond het project Brain Artillery aan de Paardenmarkt. We verwachten hier verbetering in de toekomst en tijdig overleg van de gemeente met bewoners en BBN.

geplaatst op
01 juni 2015