Gemeenteberichten: hoe blijf je op de hoogte?

Vroeger keek je in de Stadskrant als je wilde weten of er bijvoorbeeld (bouw)plannen waren die het woon- en leefklimaat in de wijk konden beïnvloeden. Veel mensen hebben dat ingewisseld door een van de digitale mogelijkheden. Let op, want die kennen gebreken.

Stel: je hebt een nee-nee stikker, en bekijkt de Stadskrant altijd digitaal op de gemeentelijke website. Helaas! Sinds de nieuwe website van de gemeente is de Stadskrant niet meer op de website van de gemeente, maar op de site van een commerciële partij, de Delftse Post, gearchiveerd. Daar zijn slechts de afgelopen vier edities van de krant terug te vinden. Het archief dat tot voor kort op de site van de gemeente beschikbaar was, is verdwenen. Ben je wat langer niet in Nederland, wil je terugkijken of iets wel gepubliceerd is? Je vist achter het net!

Maar je denkt slim te zijn, en gebruikt de e-mailservice van officiële bekendmakingen. Ook die kent zijn beperkingen. Zo krijg je veel “omgevingsvergunningaanvragen” te zien – maar onder die paraplu vallen wel heel verschillende zaken, en om te zien wat het is moet je steeds doorklikken. En wat je te zien krijgt hangt verder af van je selectie toen je je abonneerde op de e-mailservice. En heb je bij die selectie wat vergeten aan te vinken, dan krijg je die informatie nooit te zien. Verder blijken ook nog eens niet alle gemeenteberichten via officiële bekendmakingen te worden gepubliceerd, bijvoorbeeld een terrasvergunning.

Gebruik je de kaarten van officiële bekendmakingen (op overheid.nl of via de app), dan blijkt bovendien dat onder een aanvraag soms de verkeerde locatiecodes hangen, waardoor hij niet op de goede plaats op de kaart staat (zie bovenstaand voorbeeld waar Zietermeer in Delft is geland).

BBN en TU Noord hebben daarom een brief geschreven aan B&W. Om de digitale Stadskrant in ere te houden. En om te werken aan de tekortkomingen van de andere informatiebronnen. Hiernaast benadrukken we het belang dat een initiatiefnemer zelf direct omwonenden op de hoogte stelt van plannen (conform de Delftse Participatie Aanpak).

En als je echt niets wilt missen, haal de nee-nee stikker van je brievenbus en hou de papieren Stadskrant in de Delftse Post bij.

Voor de brief, klik hier

geplaatst op
28 maart 2018

Reacties

Door Kitty Draak (niet gecontroleerd) op
Ik ben al ruim 2 (!) jaar bezig om op de woensdagen de Delftse Post in het bezit te krijgen, maar tot op heden is een stabiele bezorging uitgebleven. Ik woon op Raam en heb de indruk dat er wellicht meer bewoners van onze straat hier problemen mee hebben. Ik heb nauw email contact erover met Bram Rontberg, maar ik probeer het eens op deze manier....