Geen busparkeren meer op Paardenmarkt

Op de BBN-bijeenkomst van 12 juni is gesproken over het terugdringen van verkeer in de binnenstad en in het bijzonder over het betaald parkeren op de Paardenmarkt.

In de ledenenquête begin vorig jaar zijn er veel opmerkingen gemaakt en klachten geuit op het gebied van verkeer. Veel daarvan waren terug te leiden op “(te) veel verkeer”. Wij willen daarom bezien hoe deze hoeveelheid terug te brengen. Op de ledenbijeenkomst van 12 juni is hierover gesproken. De leden stemden in met het voorstel van het bestuur om ons te concentreren op het bezoekersverkeer en het doorgaand verkeer, dus niet op het bewonersverkeer. Er zijn ook twee concrete plannen besproken namelijk het opheffen van de twee touringcarparkeerplaatsen en het betaald parkeren op de Paardenmarkt.

Touringcarparkeerplaatsen
Sinds twee jaar mogen touringcarbussen niet meer in het historische centrum rijden. Het in- en uit laten stappen van passagiers moet plaatsvinden op de Koepoortplaats achter het Hampshire Hotel Delft Centre en op de Phoenixstraat bij het St. Agathaplein. Bij het instellen van dit verbod zijn echter de twee touringcarparkeerplaatsen op de Paardenmarkt niet opgeheven. Wij zien een toenemend gebruik van deze plaatsen door buitenlandse touringcars. Deze twee parkeerplaatsen worden ook gepromoot op de site van ParkerenDelft.

De touringcars geven geluids- en stankoverlast voor de omwonenden en hebben een negatief effect op de luchtkwaliteit (onder andere door geparkeerd te staan zonder passagiers, maar met draaiende motor). De rijroute van de bussen via Nieuwe Plantage en Doelenstraat is nauw en met scherpe bochten. Op de Paardenmarkt moeten de bussen bij het wegrijden van de parkeerplaats achteruit de rijweg opsteken. Dit alles leidt tot onveilige situaties. Daarnaast is de noodzaak voor deze twee parkeerplaatsen vervallen omdat er inmiddels genoeg parkeerruimte voor touringcars buiten de binnenstad is gecreëerd. De leden deelden onze visie en daarom hebben wij inmiddels de gemeente per brief gevraagd de twee touringcarparkeerplaatsen op te heffen.

Betaald parkeren
Er wordt veel betaald geparkeerd op de Paardenmarkt. Dit geeft overlast op het plein zelf en op de aan- en afrijroutes. Daarbij is er op de piekmomenten op vrijdagavond en zaterdagmiddag vaak geen plek meer voor gewoon vergunningparkeren en parkeren met een bezoekersvergunning. Er is voldoende parkeerruimte op alle tijdstippen beschikbaar in de parkeergarages rond de binnenstad. De parkeertarieven in de garages zijn vergelijkbaar met die op de Paardenmarkt en de andere parkeerterreinen in de binnenstad. De parkeergarages zijn ook juist gebouwd voor de bezoekers van de binnenstad en het college streeft naar een hogere bezetting van de parkeergarages. Daarom is het logisch om het betaald parkeren op de parkeerterreinen in de binnenstad, dus ook de Paardenmarkt, te beëindigen. Op dit moment bezien wij of er niet onbedoeld partijen onevenredig getroffen worden door deze maatregel. Als dat niet het geval blijkt te zijn zullen wij dit de gemeente voorstellen betaald parkeren op alle parkeerterreinen in de binnenstad te beëindigen.

Voor de brief Opheffen twee touringcarparkeerplaatsen op de Paardenmarkt klik hier

geplaatst op
28 juni 2019