Evenementenkader 2024

Op 23 mei staat het Evenementenkader Delft 2024 op de agenda van de raadscommissie EFB.

Evenementen zijn, naast allerlei andere activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten, van belang voor de stad, zorgen voor ontspanning, inspiratie en/of verbondenheid bij de deelnemers. Evenementen kunnen echter ook de leefbaarheid onder druk zetten, zeker als de openbare ruimte klein is, ze plaatsvinden vlakbij oudere woningen met minder goede geluidsisolatie. Zoals vaak in de binnenstad. Geluidsoverlast, fietsparkeeroverlast en een slechte toegankelijkheid kunnen het gevolg zijn.

Dat de stad meer dan vol is, blijkt bijvoorbeeld op dagen als Koningsnacht en Koningsdag. Moet dan naast de Koningsmarkt de binnenstad ook nog voor een muziekfestival gebruikt worden, zoals dit jaar weer rond Heilige Geestkerkhof en Wijnhaven? Er was dit jaar weer geen doorkomen meer aan. Waar kinderen tweedehands spullen zouden verkopen, staan nu fietsen van bezoekers geparkeerd of extra openbare toiletten. Ook de geluidsproductie bleek veel te hoog; de gemeten waarden waren fors hoger dan toegestaan. Van een zorgvuldige afweging over de locatie van evenementen kan dan ook niet worden weggekeken, wat ons betreft, zeker waar Delft de ambitie heeft om te groeien met 15.000 woningen tot 2040. De binnenstad groeit namelijk niet mee.

belang van spreiding
Voor ons belangrijk is dat het evenementenkader aangeeft:

“De druk van evenementen is nu vooral hoog in de binnenstad. We streven ernaar evenementen door de hele stad te laten plaatsvinden en stimuleren ook de organisatie van evenementen op locaties buiten de binnenstad.”.

We zijn hier blij mee, maar het voorliggend kader maakt de spreiding nog verre van concreet.

Het evenementenkader maakt onderscheid tussen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde evenementen.
Bij de gesubsidieerde evenementen kan de gemeente direct eisen stellen aan de locatie. Bij de subsidietenders waar evenementenorganisatoren op kunnen inschrijven, wordt ‘spreiding in locatie’ echter maar voor maximaal 10 punten meegewogen, terwijl bijvoorbeeld de economische waarde voor max 36 punten telt. En hoeveel punten krijgt een muziekfestival waar 1 café in Voorhof meedoet en de andere 10 locaties in de binnenstad zijn? Kortom: zorgen de nu opgenomen regels wel voor spreiding?
Het leeuwendeel van de evenementen valt in de categorie niet gesubsidieerde evenementen. Daar is de spreiding te beïnvloeden door de regels over aangewezen evenementenlocaties. We lezen dat er locaties bijkomen: er zal worden ingezet op het maken van ontbrekende locatieprofielen voor nieuwe locaties. De voorgenomen uitbreiding van het aantal evenementenlocaties juichen we toe. We lezen ook over een herijking van de bestaande locatieprofielen en de evenementenmatrix. Hier missen we concretisering.

Zie bijvoorbeeld het locatieprofiel Doelenplein; daarin wordt gesteld:

“Het Doelenplein is specifiek geschikt voor kleinschalige evenementen van rustige aard die een diversiteit van culturen aanspreken. Een programmering op culinair gebied past goed bij het dagelijks gebruik van dit plein. Daarnaast is het Doelenplein een perfect podium voor evenementen met luistermuziek (zoals jazz en akoestische muziek ) en dansevenementen passend bij de mediterrane sfeer van het plein (zoals flamenco en salsa)”

Toch wordt er op dit plein het Bevrijdingsfestival georganiseerd, waarbij de geluidsmeter die aan de overzijde van het plein hangt ten opzichte van waar het podium stond geruime tijd waarden registreerde van boven de toegestane normen; dat past toch niet echt bij dat sfeerbeeld.

We hebben de gemeente daarom gevraagd:

  1. het toevoegen van nieuwe evenementenlocaties samen te laten gaan met een beperking van de mogelijkheden (aantallen en karakter evenement) op de bestaande locaties om op deze bestaande locaties de overlast voor omwonenden weer binnen de perken te brengen – dat moet randvoorwaarde bij de voorgenomen herijking zijn;
  2. collectieve (en incidentele) festiviteiten (bijvoorbeeld Koningsnacht) geen – impliciete - uitbreiding van de locatiematrix te laten zijn en zo ook cumulatie van overlast bij omwonenden van en ondernemers rond een evenementenlocatie te voorkomen – ook dat moet randvoorwaarde bij de voorgenomen herijking zijn;
  3. een concrete planning voor het toevoegen van nieuwe en het herijken van de bestaande locatieprofielen toe te voegen aan het evenementenkader.

Voor onze brief, lees hier.

geplaatst op
19 mei 2024