Enquête Hogeschool Inholland

Van studenten van Hogeschool Inholland hebben we het verzoek gekregen om een enquête over de communicatie rondom de energietransitie in Delft onder onze leden uit te zetten. 

Wij zijn eerstejaars studenten Crossmediale Communicatie van Hogeschool Inholland en doen onderzoek naar communicatie rondom energietransitie in Delft. Wij gaan meerdere communicatie concepten ontwikkelen, maar daarvoor hebben wij nog informatie nodig betreft inwoners. Via gemeente Delft heb ik de tip gekregen om bewonersverenigingen in Delft te contacteren, zodat wij misschien onze enquête op uw site kunnen uitzetten.

Gezien het onderwerp voldoen wij graag aan dit verzoek. Opvallend detail is dat in de enquête bij vraag 11 “Hoe/waar wordt u het liefst geïnformeerd over overgang naar duurzame energie?” en bij vraag 12 “Van welke sociale media maakt u gebruik?” naast de vele digitale slechts één papieren informatiekanaal wordt genoemd en wel 'Krant'. Blijkbaar ontgaat deze generatie de populariteit en daardoor de kracht van gratis huis-aan-huisbladen? Deze kunt u natuurlijk vermelden bij 'Anders'.

Voor de enquête van de studenten Hogeschool Inholland klik hier

geplaatst op
01 december 2020