Enquête evenementenlocaties: hoe ziet u het Doelenplein?

De gemeente Delft is bezig met de uitvoering van de Nota doorontwikkeling evenementenbeleid (zie hier ons bericht hierover op onze site). Een van de aspecten hierbij betreft na te gaan welke evenementen onder welke condities mogelijk zijn op de verschillende evenementenlocaties. De gemeente gaat hiervoor locatiefolders maken. 

Het evenementenbeleid stelt: Gemeentelijke evenementenlocaties zijn (deels) beknopt beschreven op de gemeentelijke website. Er bestaat behoefte aan een meer compleet en uitgebreid overzicht van deze locaties. Locatieprofielen in de vorm van een aantrekkelijk vormgegeven digitale folder voldoen aan deze behoefte. Op het moment ontbreken bijvoorbeeld veel details die voor een organisator van belang zijn, bijvoorbeeld: een kaart met bruto- en netto-afmetingen van de evenementenlocatie, aan/afwezigheid en locatie van voorzieningen als water en elektriciteit, een sfeerbeschrijving en de gebruiksvoorwaarden (o.a. eindtijden, geluidsnormen en aantallen evenementen). Een op de locatie toegespitst profiel biedt ruimte om te sturen op een passende programmering (waaronder het type evenement) en de omvang (in ruimte en duur van evenementen) op de evenementenlocatie.'

Er lopen momenteel diverse acties om voor Doelenplein, Brabantse Turfmarkt, Agathaplein en Heilige Geestkerkhof de gegevens voor zo’n folder te verzamelen. In een eerste ronde is o.a. de Markt al aan bod geweest. De harde randvoorwaarden (geluidsnormen, veiligheid) staan vast. Er wordt nu met diverse direct betrokken partijen, waaronder een afvaardiging van de omwonenden, gesproken.

De passende programmering (waaronder het type evenement) en de omvang (in ruimte en duur van evenementen) op de evenementenlocatie is ook in de huidige situatie vastgelegd, dat is de zogenaamde locatiematrix, zie bijvoorbeeld hier de matrix voor het Doelenplein. Om deze locatiematrix te actualiseren wordt er verder ook een enquête onder Delftenaren gehouden, over hoe zij de sfeer van bovengenoemde locaties zien en welke evenementen ze geschikt vinden voor de locaties. Vindt u het Doelenplein bijvoorbeeld geschikt voor een salsaworkshop? Of een jeu de boules toernooi? De enquête kunt u hier invullen; invullen voor 6 augustus. Een beetje vreemde deadline wel van de gemeente, midden in de vakantietijd!

UPDATE 0208: de wethouder meldt ons n.a.v. onze verwondering over de deadline dat deze is opgeschoven naar 20 augustus.

Doelenplein

geplaatst op
30 juli 2018