De kruising Wateringsevest– Nieuwe Plantage gaat op de schop

Begin 2021 is het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD) vastgesteld. Het MPD beschrijft de visie op mobiliteit voor de komende 20 jaar. In juli heeft het college aan de raad de adaptieve mobiliteitsagenda Delft 2020 -2040 (kortgezegd de uitvoeringsagenda) gestuurd. Hierin staan de concrete projecten ter invulling van de visie. Adaptief omdat de agenda periodiek bijgesteld zal gaan worden als gevolg van de actualiteit.

Project nummer 14 van de mobiliteitsagenda betreft het herinrichten van de kruising Wateringsevest met de Nieuwe Plantage. De tijdelijke tailtrack voor tramlijn 19 bij de tramhalte (om weer terug te kunnen rijden) is niet meer nodig met de tailtrack bij het station (en wie weet ooit in de TU wijk) en kan worden verwijderd, en de verkeerslichten moeten wegens einde levensduur worden vervangen. Dit is een goede aanleiding om het hele kruispunt te herinrichten volgens de uitgangspunten van het MPD.

Uitgangspunten volgens Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD)
Het MPD kent een wegenhiërarchie, zie ook het kaartje boven het artikel:

  • erfontsluitingswegen;
  • wijkontsluitingswegen (groen in het kaartje);
  • gebiedontsluitingswegen (blauw in het kaartje);
  • metropolitane verbindingswegen (oranje in het kaartje).

In onderstaande tabel afkomstig uit het PMD staan de primaire functie en kenmerken van de wegen (klik op tabel vooe vergroting).

soort wegen Delft

De Wateringsevest is een wijkontsluitingsweg (groen). In het MPD worden de wijkontsluitingswegen als volgt omschreven:

Deze wegen hebben een 2x1 profiel met een overrijdbare middenberm. Parkeren in parkeervakken is mogelijk. De wegen hebben vrij liggende voorzieningen voor voetgangers en fietsers. De maximumsnelheid op wijkontsluitingswegen willen we op termijn verlagen. Vooralsnog geldt dat de maximumsnel­heid van deze wegen 50 km/u is. De ontwerpsnelheid van wijkontsluitingswegen is in Delft overigens 40 km/u, waarmee we al sinds 2005 een snelheidsverlaging bevorderen (zoals beschreven in LVVP). Plaatselijk nemen we maatregelen om de snelheid van het autoverkeer te verlagen naar 30 km/u, bijvoorbeeld bij scholen en (buurt)winkelcentra. Zo kunnen we verkeersremmende voorzieningen – zoals drempels of plateaus – aanleggen bij een belangrijke kruisende fietsoversteek, een school of winkelcentrum.

Kruising Wateringsevest met Nieuwe Plantage
Overeenkomstig het MPD is de gemeentelijke insteek bij de herinrichting van de kruising als volgt:

  • realiseren van een compacter kruispunt;
  • aanleg vrijliggende fietspaden op het kruispunt;
  • verbeteren fietsparkeren bij de tramhalte;
  • realisatie meer groenvoorzieningen;
  • verbeteren doorstroming fietsers door aanpassing verkeersregelinstallatie.

Inzet hierbij is om de ruimte voor het gemotoriseerd verkeer op de Wateringsevest tot over het kruispunt af te waarderen naar 2x1 rijstroken. De voorbereiding en realisatie zouden plaats gaan vinden in 2022-2023. De totale voorlopig begrote projectkosten bedragen € 1.500.000, waarvan 50% gesubsidieerd door de MRDH.

De gemeente is voortvarend aan de slag gegaan met het project. Op 31 augustus is er een informatieavond voor de omwonenden geweest. Hier werden reeds enige principe-indelingen van de kruising Wateringsevest met de Nieuwe Plantage getoond. Een optie is het verplaatsten van de tramhalte van de huidige locatie naar ongeveer 200 meter westelijker. Tevens is aangegeven dat er wordt gekeken naar de ontsluitingsmogelijkheid van een mogelijk restaurant met terras op de reinwaterkelder naast de watertoren. Dit is bijzonder omdat de omgevingsvergunning voor dat plan nog niet is verleend, maar ook omdat er veel bezwaren zijn van omwonenden tegen dit plan, zie ook hier. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

geplaatst op
12 september 2021