Binnenstad verder open voor vrachtverkeer?

B&W stellen voor dat voortaan ook op zondag winkels in de binnenstad bevoorraad mogen worden met vrachtwagens. Dat schuurt met de toegezegde integrale visie op vrachtverkeer in de binnenstad. Tijd voor een pas op de plaats.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsvoorstel gemaakt om de openingstijden op zondag te verlengen tot 20.00. Volgens het voorstel mag er voortaan ook, anders dan nu het geval, op zondag de hele dag vanaf ’s morgens 9.00 uur worden bevoorraad. Dit naar aanleiding van een verzoek van de Jumbo supermarkt aan het Bastiaansplein.

Het raadsvoorstel brengt naar onze mening het woon- en leefklimaat in de binnenstad in gevaar. Slechts een kleine groep mensen zit te wachten op het verlengen van de winkeltijden. Daarnaast is voor zover ons bekend ook de middenstand niet enthousiast. Het grootste bezwaar hebben wij tegen het op zondagochtend vanaf 9.00 mogen bevoorraden. Hiermee verdwijnt de enige dag van de week zonder vrachtverkeer.

Daarnaast hebben wij in juni 2015 de notitie Vrachtverkeer in de binnenstad van Delft, een inventarisatie van problemen en oplossingen, aangeboden aan het college. Toen is door wethouder Harpe ons een integraal antwoord mede namens de twee andere portefeuillehouders van de binnenstad toegezegd. In de eerste helft van 2016 komt het college met een nota Regulering Logistiek binnenstad en een Nota Autoluwe Binnenstad. De bevoorradingstijden zullen hier een deel van moeten uitmaken. Het is niet logisch om vooruitlopend daarop beslissingen te nemen over een belangrijk onderdeel van deze plannen, te weten de bevoorradingstijden. Daarnaast is het ook onverstandig, omdat hiermee een stuk speelruimte in de discussie rond het oplossen van het vrachtverkeerprobleem in de binnenstad wordt weggegeven.

Wij hebben samen met de andere bewonersbelangenverenigingen in de binnenstad, onze bezwaren per brief aan de raad bekend gemaakt en hebben de raad verzocht niet akkoord te gaan met het voorliggende raadsvoorstel en te wachten op de nieuwe voorstellen voor het vrachtverkeer in de binnenstad van het college van burgemeester en wethouders.

In het centrum van Amsterdam start binnenkort een proef waarbij de winkels 7 dagen per week, 24 uur per dag open mogen zijn. Zie hierover de Volkskrant van 8 januari 2016.

Voor de brief klik hier

Voor het artikel klik hier

 

geplaatst op
08 januari 2016