Binnenstad in begrotingsvergadering raad

raadcie

In de derde en laatste begrotingsvergadering die de commissies van de gemeenteraad deze week hebben gehouden, besteedde de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen donderdag 29 oktober veelĀ  aandacht aan onderwerpen die ook de binnenstad raken.

Zwaar verkeer

De fractie van D66 wil zwaar verkeer uit de binnenstad weren en toeristenroutes als extra attractie over het water aanleggen, zodat bussen ook niet meer in de binnenstad hoeven te komen.

Groenonderhoud

De ChristenUnie wil in de begrotingsvergadering van de gemeenteraad een motie indienen om bewoners en ondernemers meer te betrekken bij het groenonderhoud in de stad.

Parkeren

GroenLinks sprak haar verbazing uit over de 625.000 euro die in de begroting is opgenomen als risico in de post Parkeren. Het risico op parkeren is een onderdeel dat wethouder Lennart Harpe nader gaat uitzoeken. In 2016 gebeurt er veel op het gebied van parkeren, onder meer door de invoering van kentekenparkeren en ook wordt de integrale parkeerketen opgezet. Eind dit jaar hoopt de wethouder meer over de oorzaken van het ingeboekte parkeerrisico aan de raad te kunnen melden.

Fiets

Een warm pleidooi van STIP voor de fiets zorgde voor een spervuur van interrupties, waarbij Stadsbelangen het betoog van STIP bestempelde als een herhaling van zetten. STIP pleitte voor een fietsvriendelijker beleid en sprak tegelijkertijd de teleurstelling uit dat er geen geld is voor infrastructurele projecten ten gunste van fietsers. Ook de stallingsmogelijkheden moeten volgens STIP beter en het college moet er alles aan doen om bij het station een derde ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd te krijgen. Wethouder Harpe zei dat daar werk van wordt gemaakt, maar dat er van onvoldoende fietsparkeerplekken op dit moment geen sprake is. Eind dit jaar hoopt hij de raad meer te kunnen vertellen over de mogelijkheid om een derde stalling te laten bouwen.

Stadhuis

Stadsbelangen kondigde een notitie aan over de mogelijkheid om de raadsvergaderingen te verhuizen van het stadhuis naar het nieuwe stadskantoor. Wethouder Harpe zei dat de raad daar vanaf 2017 zou kunnen vergaderen maar dat die discussie door de raad en niet door het college gevoerd moet worden.

De gemeenteraad neemt op donderdag 5 november een besluit over de programmabegroting en de bijbehorende voorstellen. Deze vergadering begint om 19.00 uur.

geplaatst op
31 oktober 2015