Bescherming detailhandel in het kernwinkelgebied

We zien de laatste jaren een toename van horeca en dienstverlening in het kernwinkelgebied. Vaak niet goed voor het winkelklimaat. Zo kan bijvoorbeeld het ‘rondje Klis’ onder druk komen te staan. Met het risico op een vicieuze cirkel. Op ledenbijeenkomsten worden hier geregeld zorgen over uitgesproken.

Tijd voor nieuwe regels
Het bestemmingsplan binnenstad laat helaas ook veel andere soorten gebruik toe in het kernwinkelgebied.  Dat is te verklaren doordat het Bestemmingsplan Binnenstad 2012 gemaakt is tijdens de crisis en de gemeente in die tijd niet te veel beperkend wilde zijn voor de weinige initiatieven die verwacht werden. Maar tijden zijn veranderd.

In 2018 pleitten we er al voor hier op in te spelen, door een aantal maatregelen te treffen; zie eerder op onze site. Een van de maatregelen waar we voor pleitten is een update van het bestemmingsplan, om beter op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen. Dat is er nog steeds niet van gekomen, al hoewel er voor een heel specifieke categorie – flitsbezorging – nu wel gewerkt wordt aan een update. We hebben de gemeente voorgesteld om bezorghoreca hierin mee te nemen.

Handhaven bestaande regels:
Los van verbetering van de regels, is het handhaven van de regels die er wel zijn voor ons ook een belangrijk punt. Het gaat dan om de regel die niet meer dan 3 horecabedrijven (en of zakelijke dienstverlening) naast elkaar toestaat en de regel dat bij nieuwvestiging van horeca of zakelijke dienstverlening er geen solitaire winkel mag ontstaan, een winkel met aan beide zijden geen winkelfunctie maar horeca of dienstverlening. De laatste jaren agenderen we dit nadrukkelijk bij de gemeente, en verzoeken om handhaving van de regels. Afgelopen jaar tot twee keer toe met succes.

In Voldersgracht 5 is maart 2021 SAP.bar gevestigd. Meer dan drie horecabedrijven op een rij mag niet, volgens het bestemmingsplan. Reden voor BBN een handhavingsverzoek in te dienen. Aanvankelijk vond de gemeente dat SAP.bar een winkel was met ondergeschikte horeca. De gemeentelijke bezwaarschriftencommissie maakte hier gehakt van en was het eens met onze argumentatie; veel meer dan 20% van het pand werd voor horeca gebruikt en dus kon geen sprake zijn van ondergeschikte horeca. De gemeente moest handhavend optreden. Het heeft even geduurd maar uiteindelijk is SAP.bar vertrokken, en inmiddels is het pand weer in gebruik voor detailhandel.

Op Vrouwjuttenland 5 verscheen in het pand waar tot 2021 Computers Vandaag gevestigd was, na een verbouwing (waarbij en passant zonder vergunning en zonder inpandige fietsenberging drie appartementen zijn gerealiseerd) in 2022, een uitzendbureau. Net als voor horeca kent het bestemmingsplan regels voor vestiging van zakelijke dienstverlening. Gevolg van deze vestiging was dat er een ‘solitaire’ winkelvestiging over bleef, namelijk nummer 7, het pand waar tot voor kort A-tembo – een speciaalzaak in lego – was gevestigd. Rechts naast dit pand zit immers al geruime tijd het Thai-Lao restaurant Mekhong. Reden voor BBN opnieuw een handhavingsverzoek in te dienen. Ondanks kregen we bericht dat de gemeente het met ons eens is:

“door de vestiging van dit bedrijf ontstaan er in dit bouwblok een solitaire detailhandelsvestiging op Vrouwjuttenland 7 en dit is niet alleen juridisch niet toegestaan maar ook niet wenselijk.

Vrouwjuttenland maakt deel uit van het noordelijk winkelgebied rondom de Klis, de Choorstraat en de Hippolytusbuurt. Dit gebied is aangemerkt als bijzonder winkelgebied. Dit sfeergebied kenmerkt zich door speciaalzaken, boetiekjes en galeries. Het funshoppen heeft hier de overhand, her en der afgewisseld met gezellige eetgelegenheden.

Dit maakt dat men hier niet uitsluitend komt om te winkelen, maar ook om gezellig rond te lopen. Het bestemmingsplan maakt met de nodige flexibiliteit de menging van al deze functies mogelijk en tracht een te eenzijdige functietoedeling en het ontstaan van een monocultuur tegen te gaan. Er dienen zwaarwegende argumenten te zijn om van de plancriteria toch af te wijken. Die zijn er hier niet. Het noordelijk winkelgebied en zeker het rondje Voldersgracht - Hippolytusbuurt - Choorstraat - Vrouwjuttenland is een gezond en aantrekkelijk stuk historische binnenstad. Veel bezocht door bezoekers en bewoners. Er heeft de nodige verschuiving naar horeca plaatsgevonden, maar steeds binnen de plancriteria. Dat heeft het gebied zeker niet minder aantrekkelijk gemaakt. Door hier - buitenplans -dienstverlening toe te laten wordt de solitaire detailhandel op nr. 7 kwetsbaar. Zou deze ook verdwijnen dan wordt in feite een gat geslagen in detailhandelsstructuur. Dat is een onevenredige afbreuk van het bestaande karakter. Dit is stedenbouwkundig niet aanvaardbaar.

De gemeente wijst het handhavingsverzoek toe, en gaat nu de stappen zetten het illegale gebruik van dit pand te beëindigen. Goed nieuws dus voor het winkelgebied.

geplaatst op
22 oktober 2022