BBN zoekt een nieuwe grachtenboom

Op de ALV van 10 april is besproken dat de gemeente de Ulmus ”Columella” gekozen heeft als de nieuwe grachtenboom. De Ulmus “Columella” is een zuilvormige boom die weinig schaduw geeft, ook in volgroeide toestand. Op de Kantoorgracht zijn in 2005 bij de Ipse-uitbreiding een vijftal Ulmus “Columella” geplant. De bomen zijn na 13 jaar nog steeds “iel” (zie foto boven dit stukje).

Deze boom is nu ook geplaatst op o.a. Rietveld en Vlamingstraat. Deze boom is niet alleen een weinig fraaie omlijsting van onze grachten, maar zal ook weinig doen aan het bestrijden van hittestress en het zuiveren van de lucht. Het is onze zorg dat de gemeente deze boom steeds meer zal toepassen in onze buurt. Het bestuur heeft tijdens de ALV het voorstel gedaan ons sterk maken voor meer robuuste bomen langs de grachten dan de door de gemeente voorgestane iep. Dit voorstel kreeg grote bijval van de vergadering.

Daarom hebben wij een startnotitie geschreven met een inventarisatie van hetgeen er speelt op het gebied van bomen in de oostelijke binnenstad. We zien nu drie vervolgstappen:

  1. Wat vinden wij belangrijk voor de nieuwe grachtenboom.
  2. Welke bomen zijn geschikt om langs de grachten te plaatsen uitgaande van:  (a) wat we belangrijk vinden aan de boom en (b) diverse waterstanden en andere locatiebeperkingen.
  3. Hoe overtuigen wij de gemeente / politiek van de andere boomkeuze.

Wij zijn op zoek naar een aantal leden die met deze vervolgstappen aan de slag willen gaan en zoeken daarbij in het bijzonder mensen die kennis hebben van boomeigenschappen in relatie tot een hoge grondwaterstand. Aanstaande woensdag 13 juni op de BBN-bijeenkomst komt het onderwerp ook aan de orde en dan kunnen eventuele vragen over het onderwerp worden gesteld. Heeft u belangstelleng, kom dan langs aanstaande woensdag of stuur een mailtje naar bestuur@binnenstadnoord.nl

Leden die interesse hebben in de startnotitie kunnen hem opvragen via bestuur@binnenstadnoord.nl 

geplaatst op
09 juni 2018

Reacties

Door Sonja sint (niet gecontroleerd) op
Dat is toch een lullig boompje zeg. En in verband met de komende hete zomers volstrekt onlogisch. We hebben schaduw nodig op de gevels!