BBN is nu vereniging

Op 3 december 2014 heeft de officiële oprichting plaatsgevonden van de Belangenvereniging Binnenstad Noord. Ten kantore van Westvest Notarissen heeft het oprichtingsbestuur de handtekeningen gezet onder de oprichtingsakte. Westvest notarissen heeft ons goed begeleid bij het opstellen van de statuten voor de vereniging. De nu dus geldende statuten van de vereniging zijn te vinden onder de dossiers op deze site (klik hier).

De penningmeester is aan de slag gegaan. Eerst gaan we een bankrekening openen, contributies innen en de oprichtingskosten betalen. De lidmaatschapsbijdrage voor particulieren is vastgesteld op € 10,- per jaar, een tweede persoon van een huishouden kan voor € 2,50 per jaar lid worden. Bedrijven en andere organisaties betalen € 20,- per jaar. Leden zijn in 2014 gratis lid. Binnenkort zullen de leden bericht ontvangen met het verzoek om de contributie voor het jaar 2015 over te maken. Op de eerste ledenvergadering zal de begroting voor 2015 ter goedkeuring worden voorgelegd.

 

geplaatst op
11 december 2014
Tags: