Recente reacties

2 jaar 1 maand ago
te hard rijden
Het is op momenten gewoon erg druk in de binnenstad. Wellicht is het mogelijk de gebruikers van de openbare weg op een nette manier aan te spreken. Bijv. door het plaatsen van bordjes "dit is een voetgangersgebied, fietsers zijn hier te gast" of, zoals in Voorburg op drukke tijden, als de zaterdagmiddag een fietsverbod in bijv. de Choorstraat en de Jac. Gerritstraat. Zelf een verwoed fietser zal ik me trouwens op zaterdag nooit aan een tochtje door de Choorstraat wagen. Wat mij betreft gaat het vanzelf...
2 jaar 1 maand ago
te hard rijden
Ik vind het een vreemde benaming om fietsers aso's te noemen als ze op de openbare weg fietsen. Fietsers die een racebaan maken van de openbare weg ook als dat geen verkeersluw gebied is gedragen zich wél asociaal. Maar tegelijkertijd met het verkeersluw maken van de binnenstad is hier een onveilige situatie gecreëerd voor fietsers.Ik wordt daar wel eens geïrriteerd van maar ik zou er niet direct een etiketje op plakken. M.i. Moet deze situatie eerst grondig geanalyseerd worden!
2 jaar 1 maand ago
Te hard rijden
Als binnenstadbewoner gebeurt het regelmatig dat ik bijna van mijn fiets val doordat medeweggebruikers overal midden op straat lopen of zonder kijken oversteken. Ik doe mijn boodschappen veelal te voet maar ik heb niet altijd tijd genoeg hiervoor. Ik fiets nooit hard maar ik vind het geen prettig vooruitzicht om als oudere binnenstadbewoner mijn heupen te breken. Dit vind ik een onprettige bijkomstigheid van het verkeersluwe beleid voor de binnenstad.
2 jaar 4 maanden ago
Beste Leon,
Beste Leon, Wij hebben jouw opmerking over de fietsers meegenomen in onze brief aan het college van B&W naar aanleiding van de evaluatie kentekenherkenning, zie ons stukje elders op de site Evaluatie kentekenherkenning bij toegang autoluwplus, geplaatst op 7 juni
2 jaar 4 maanden ago
Beste Annemarie,
Beste Annemarie, Wij hebben jouw opmerking meegenomen in onze brief aan het college van B&W naar aanleiding van de evaluatie kentekenherkenning, zie ons stukje elders op de site Evaluatie kentekenherkenning bij toegang autoluwplus, geplaatst op 7 juni
2 jaar 4 maanden ago
Te hard rijden in autoluw gebied
De Minderbroerstraat is, na de kenteken afsluiting, een racebaan voor bezorg- en andere scooters. Echt bizar zo hard als ze rijden op dit voormalige woonerf.
2 jaar 4 maanden ago
Te hard rijden in autoluw gebied
De Minderbroerstraat is, na de kenteken afsluiting, een racebaan voor bezorg- en andere scooters. Echt bizar zo hard als ze rijden op dit voormaligfe woonerf.
2 jaar 4 maanden ago
te hard rijden
Graag onderschrijf ik uw brief. U heeft echter een categorie verkeersdeelnemers niet in uw brief genoemd die naar mijn mening meer bijdraagt aan de door u terecht geschetste overlast, namelijk fietsers. Het merendeel van de fietsers, de goede niet te na gesproken, beschouwen het voetgangersgebied als fietspad waarvoor die voetgangers maar moeten wijken. Dit asociaal gedrag leidt tot veel gevaarlijke situaties en veel irritatie. Onlangs is op de Oude Delft nog een voetganger met ernstig letsel in het ziekenhuis beland na een aanrijding door een fietser. Het is wachten op een volgend incident. Dit probleem wordt ook al in meerdere steden onderkend en zint men op maatregelen om het aso-gedrag van fietsers aan te pakken. Het lijkt me een goede zaak als hier in Delft ook de noodzaak van wordt ingezien zodat voetgangers onbezorgd kunnen rondwandelen. Indien u en meerdere bewoners van de binnenstad het met mij eens zijn dan wilt u de Gemeente hiervan wel op de hoogte stellen.
2 jaar 5 maanden ago
Boomspiegels
Kortgeleden zijn bij mij de boomspiegels geschoffeld. De schoffelaren gingen netjes om de plantjes heen. Ik heb even met hun staan praten en zij vertelden dat zij het maken van boomtuintjes een leuke en goede actie vinden. Hanneke, ik denk daardoor dat het schoffelen van jouw boomspiegel is gebeurd uit onwetendheid en niet uit onwil. Het plaatsten van een waarschuwingsbordje kan wellicht helpen.

Pagina's