Recente reacties

5 jaar 1 maand ago
oprichting BBN
Nu drie verenigingen die verder zullen samenwerken aan behoud en bevordering van het leef- en werkklimaat in de binnenstad. Veel succes! Namens OND, Ansje Jonquière-Kamps
Reply to: Jan van Hest
5 jaar 3 maanden ago
Jan van hest
Lieve Jan, rust zacht.
5 jaar 3 maanden ago
Artilleriemagazijn Paardenmarkt
Voor de duidelijkheid: het Amamentarium staat tussen Korte Geer en Oude Delft, zuidelijkste deel Binnenstad. Het gebouwencomplex aan de Paardenmarkt (in het noordoosten) is het Artilleriemagazijn. Monumentenbeschrijving: V.m. "Artillery ofte Geschut Magazyn van Hollandt". Voordien was het hier het Clarissenklooster. Complex van pakhuizen (1671), waarvan de lange vleugel aan het plein bestaat uit twee evenwijdig lopende loodsen, gedekt door zadeldaken tussen puntgevels. Tweelichtskozijnen onder ontlastingsbogen. Drie inrijpoorten met blokken in de omlijsting, boven de middelste het wapen van Holland met kanonslopen. Aan de achterzijde een poortje met het jaartal 1671. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
5 jaar 3 maanden ago
Plannen voor Armamentarium Paardenmarkt
De architect heeft de Belangenvereniging Binnenstad Noord uitgenodigd om mee te praten over het inrichten van de omgeving van het complex. De skatebaan is nooit een succes geworden. De eigenaar en de architect hebben ideeën om voor de jeugd activiteiten te bedenken waarbij ze kennis maken met techniek.
5 jaar 4 maanden ago
Opening waterkering
De damwand bij de Rietveldsche Toorn is sinds vandaag, 18 juni 2014, open. De doorstroomopening was een tijd geleden verplaatst van onder het wateroppervlak naar boven. Nu kan dus alles wat drijft op het water in en uit de gracht stromen. Let wel, de opening is te klein voor kano's. De waterkering van de Vlamingstraat lijkt niet aangepast te zijn.
5 jaar 8 maanden ago
Monumentale boom gesneuveld
Hetzelfde lot trof de wat scheef gegroeide monumentale haagbeuk op het plein tussen Minderbroerstraat en de Max Havelaarschool. Ik heb er een gedenkwaardige fotoreportage van gemaakt om alles vast te leggen. De boom werd op ca. 70 jaar oud geschat. Het was in mei 2013 per brief door de gemeente aangekondigd, de boom was ziek en daardoor een gevaar voor de omgeving. Op 16 oktober jl. werd hij in 3 delen binnen een uur geveld. Dat deed best even pijn, want de boom was een prachtig groen monument voor de omgeving sinds de oude St. Antonius MAVO was gesloopt in 1989 op het Hippolytusterrein. Nu doet de stam dienst als klimspeeltuig op het schoolplein van de Max Havelaarschool aan de Voorstraat. Pas in januari dit jaar is er een nieuwe jonge haagbeuk op dezelfde plek geplant en nu maar hopen dat hij snel gaat groeien tot een even mooi monument als zíjn voorganger.

Pagina's