Recente reacties

11 maanden 2 uur ago
Wat betekent van het gas af voor onze woning
Het kabinet heeft gesteund door de Tweede Kamer besloten dat de CO2 -uitstoot in 2030 met 49% gereduceerd moet zijn en dat alle gemeenten uiterlijk 2021 een plan moeten hebben hoe dit door hun gerealiseerd gaat worden. Het is goed mogelijk dat een individuele burger zich niet kan vinden in dit rijksbeleid, maar het is echter wel de politieke werkelijkheid. De gemeente Delft is nu bezig het rijksbeleid in te vullen door het maken van het zogenaamde transitieplan. BBN volgt en zal, indien nodig, bijdragen aan het tot stand komen van dit transitieplan. BBN vraagt hierbij aandacht voor de situatie in de binnenstad: veel huizen in de binnenstad zijn oud, bouwjaar voor 1945, en slecht geïsoleerd. Door hun bouwwijze en soms ook door hun monumentenstatus zijn zij moeilijk en alleen tegen hoge kosten te isoleren. Bij het maken van het transitieplan zullen alle mogelijk vormen van energielevering aan de huizen bekeken gaan worden, waarbij niet voor alle buurten in Delft dezelfde aanpak gekozen hoeft te worden. Hierbij zal betaalbaarheid en kosten effectiviteit ( investering en jaarlijkse kosten van zowel energieleveringsysteem als de huizen zelf) de belangrijkste factor zijn (is rijksbeleid). De gemeente is nu bezig het plan van aanpak te maken waarin de uitgangspunten voor het te maken plan staan opgenomen. Dit voorstel plan van aanpak zal naar verwachting eind dit jaar voor goedkeuring naar de gemeenteraad worden gestuurd. Elke burger kan via zijn politieke partij of rechtstreeks richting raad op dit voorstel plan van aanpak reageren. Hans van Bodegom
11 maanden 1 dag ago
Wat betekent van het gas af voor onze woning
Hierbij voel ik me genoodzaakt om te reageren op het stuk zoals hierboven vermeld : Wat betekent van het gas af voor onze woning? == De aanleiding van de hele discussie is terug te voeren op het zogenaamde Klimaataccoord van Parijs in 2015. == Voor Nederland , vertelt men ons, betekent dit dat de uitstoot van broeikasgassen met de helft (men spreekt van 49%(sic)) moet worden verminderd. == Hierna springt men naar de conclusie, zonder enig bewijs overigens: om dit te bereiken zal ook Delft van het aardgas af moeten. == Beseft men wel wat een enorme energie inhoud dit gas heeft. En dat moet worden opgevangen met elektriciteit (wat nu overigens grotendeels met kolen en gas wordt opgewekt) == Kortom, eerst dient men te berekenen hoeveel elektriciteit er na de “transitie” nodig is. Daarna het elektriciteitsnet aanpassen. == Hierna komt pas de vraag aan de orde of het gas er helemaal af moet. $$$$. Onder het kopje: Belastingverschuiving probeert men sprookjes te verkopen: Verhoging van belasting op gas en de verlaging van belasting op elektriciteit, wordt zo vorm gegeven dat het een belasting verlichting voor huishoudens oplevert. Dat kan dus nooit want die hele transitie gaat honderden milliarden Euros kosten. En wie mag dat betalen?????? NASCHRIFT: ++ Ik laat het hier maar bij. Maar er is zoveel meer over te zeggen. ++ Over de klimaat verandering heb ik een belangrijk feit te melden: De laatste zes duizend jaar stijgt de zeespiegel in een vrijwel constant tempo. Er is nog geen meetbare versnelling geconstateerd. ( conclusie van professor emeritus geologie TU Delft Salomon Kroonenberg ). Ook professor emeritus waterbouwkunde TU Delft Han Vrijling is deze mening toegedaan. En dat terwijl er heel veel tendentieuze berichtgeving rondgaat , blijkbaar met het doel mensen bang te maken. Men zal mij ook graag als een halve gare wegzetten. Maar ik spreek wel over feiten waar ik op wetenschappelijke wijze naar heb gekeken. Hartelijk Groetend Gerrit van den Bos, Vlamingstraat 101, Delft
11 maanden 5 dagen ago
Vergunning voor die pijp?
Alles goed en wel dat de ODH dit zo regelt, maar wordt er nu wel afgestemd met de gemeente? Of wordt het weer zo’n oplossing als de Argentijn aan de markt? Zo’n hoge RVS pijp lijkt me in onze binnenstad geen oplossing. En in ieder geval mag zo’n pijp niet zonder omgevingsvergunning voor het bouwen en afwijken van het bestemmingsplan worden geplaatst. Ik hoop dat we geen woud van pijpen krijgen en dat ODH goed afstemd met de partij die daar over gaat: de gemeente...
1 jaar 1 maand ago
Kap boom Voldersgracht
Een prima artikel, helemaal mee eens en ik hoop van harte dat die mooie en gezonde boom gewoon mag doorleven. Hij staat helemaal niet in de weg en de vogels genieten er ook van. Helaas gaat het soms fout met een kapvergunning en is het soms te laat om de boom nog te redden. Zo is het gegaan met een oude populier op de hoek van de Verwersdijk en de Cellebroerstraat in november 2017. De boom werd al flink gesnoeid, zijtakken eraf, totdat iemand ontdekte dat de vergunning nog niet rond was. Het karwei werd daarom halverwege stopgezet en nu staat er een verminkte boom met een hoge oude stam en alleen in de kruin nog takken met groen. Er zitten nog vaak veel vogels in, dat wel. Maar het is geen fraai gezicht helaas.
1 jaar 4 maanden ago
begroeide bruggen
PRACHTIG!!! Zoveel verschillende planten en die prachtige varens!
1 jaar 5 maanden ago
Verwersdijk stoep behouden
Wel irritant dat de tekeningen van de gemeente altijd onleesbaar zijn. Die van het autoluw maken van dit gebied was dat ook.
1 jaar 5 maanden ago
Verwersdijk stoep behouden
Voor ouderen, zeker met een rollator, moeten de stoepen overal behouden blijven of opnieuw gerealiseerd worden en zo breed zijn dat er met een rollator op kan worden gereden. Dit is niet het geval op de Verwersdijk. Ik pleit dus voor het verbreden van de stoepen.
1 jaar 6 maanden ago
Delftse Post
Ik ben al ruim 2 (!) jaar bezig om op de woensdagen de Delftse Post in het bezit te krijgen, maar tot op heden is een stabiele bezorging uitgebleven. Ik woon op Raam en heb de indruk dat er wellicht meer bewoners van onze straat hier problemen mee hebben. Ik heb nauw email contact erover met Bram Rontberg, maar ik probeer het eens op deze manier....
1 jaar 6 maanden ago
facetbestemmingsplan parkeren en reactie binnenstadsverenigingen
prima dat de drie belangenverenigingen op dit in aanzet goede facetbestemmingsplan parkeren hebben gereageerd: Met de voorgestelde aanvullingen ben ik het van harte eens!
1 jaar 6 maanden ago
Verwersdijk stoep houden
De stoep moet blijven, zo is het duidelijk, waar fietsers en wandelaars gaan. Kijk op het vrouwenregt, je ziet dat de fietser over het wandel gedeelte gaan, Nu de auto's niet meer parkeren op het eerste deel van de vewersdijk, hebben vrachtwagens meer ruimte. Fietser parkeren nu hun fietsen tussen de bomen en de plantenbakken, niet meer tegen de gevels. We verloren 6 parkeerplekken voor auto's maar kregen er 30 a 40 plekken bij voor fietsers

Pagina's