Geen kap boom kop Voldersgracht

Tot onze grote verbazing heeft d e gemeente een kapvergunning aangevraagd voor de boom naast de Schreibrug. De Schreibrug is de brug van de Voldersgracht over het Vrouwjuttenland. Als reden geeft de aanvraag: in verband met het groot onderhoud van de Schreibrug en de werkzaamheden aan de vleugelmuren dient de boom die dicht bij de brug staat te worden gekapt.

Het betreft een grote gezonde boom, zie de bijgevoegde foto afkomstig uit de kapaanvraag, met een stamdiameter van 44 centimeter. Het bij de kapvergunningaanvraag gevoegde boompaspoort meldt geen bijzonderheden zoals ziekte van de boom. De boom staat bij de overgang van de vleugelmuur van de brug naar de gewone grachtmuur. Er zijn dus geen technische redenen de boom te kappen. Waarschijnlijk werkt het handiger, sneller en daardoor goedkoper om te werken zonder deze boom in de buurt.

Een duurzame en leefbare stad
Het eerste inhoudelijk hoofdstuk van het Coalitieakkoord Delft 2018 - 2022 luidt: “Een duurzame en leefbare stad”. De eerste paragraaf daarvan begint met: “Bouwen aan een duurzaam Delft. Door te investeren in duurzaamheid zorgen we dat Delft aantrekkelijk blijft als stad om in te wonen en werken. Wij werken aan een duurzaam Delft met focus op vier pijlers: energieneutraal, klimaatadaptatie, ‘groen, blauw & gezond’ en de circulaire economie”. Wij binnenstadbewoners onderschrijven deze vier pijlers geheel. Bij de pijlers klimaatadaptatie en groen, blauw & gezond spelen straatbomen een belangrijke rol. Zij zorgen voor verkoeling door verdamping en door schaduwwerking en gaan zo hittestress tegen. De hitteperiode van de afgelopen weken heeft het belang daarvan nogmaals aangetoond. Mooie grote bomen dragen door hun verschijning ook visueel bij aan een aantrekkelijke en dus leefbare stad voor bewoners en toeristen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is niet alleen het nemen van nieuwe maatregelen, maar ook het zuinig zijn op wat je hebt. Sloop en kap daarom alleen als het niet anders kan. Ten aanzien van vervangende bomen geldt dat het lang duurt voordat er groen van een vergelijkbare grootte en kwaliteit is. In de tussentijd is er verlies aan koeling door verdamping en schaduwwerking en aan belevingswaarde van de bomen.
Duurzaamheid is noodzaak. Duurzaamheid is grotendeels te bereiken door slim na te denken en door in een organisatie integraal te denken. Duurzaamheid vraagt soms ook om extra geld. Zie dat dan niet als kosten, maar als een investering met maatschappelijke baten. Het rendement van deze investering is een leefbare stad. 

Zienswijze
Wij zien geen dwingende redenen tot kap van de boom en wij vinden dat de kap strijdig is met het beleid ten aanzien van duurzaamheid en in het bijzonder dat betreffende klimaatadaptatie. Daarom hebben wij een zienswijze ingediend bij het college van burgemeester en wethouders in afschrift aan de gemeenteraad. In de zienswijze verzoeken wij het college:af te zien van kap van de boom bij de Schreibrug en indien nodig daartoe een aangepast werkplan te maken. Verder verzoeken we een Delfts financieel afwegingskader te ontwikkelen voor projecten waarbij duurzaamheid een rol speelt: maatschappelijke baten moeten hierin worden meegenomen.

Voor de zienswijze zoals gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders klik hier

UPDATE: De fractie van D66 heeft inmiddels aangegeven tijdens Het Delfts kwartiertje van 11 september hier vragen over te zullen stellen aan  de verantwoordelijke wethouder. Het AD heeft n.a.v. onze berichtgeving op 1  september een artikel geplaatst onder de titel "Een kerngezonde boom kappen, hoe verzin je het". Voor het artikel klik hier.

geplaatst op
21 augustus 2018

Reacties

Door Conny Huijsmans (niet gecontroleerd) op
Een prima artikel, helemaal mee eens en ik hoop van harte dat die mooie en gezonde boom gewoon mag doorleven. Hij staat helemaal niet in de weg en de vogels genieten er ook van. Helaas gaat het soms fout met een kapvergunning en is het soms te laat om de boom nog te redden. Zo is het gegaan met een oude populier op de hoek van de Verwersdijk en de Cellebroerstraat in november 2017. De boom werd al flink gesnoeid, zijtakken eraf, totdat iemand ontdekte dat de vergunning nog niet rond was. Het karwei werd daarom halverwege stopgezet en nu staat er een verminkte boom met een hoge oude stam en alleen in de kruin nog takken met groen. Er zitten nog vaak veel vogels in, dat wel. Maar het is geen fraai gezicht helaas.