Burgemeester Verkerk doet voorstel te laten onderzoeken of er minder gehandhaafd kan worden

je maintiendrai

De evaluatie van de Evenementennota is behandeld in de gemeenteraad van 17 december 2015. Een van de onderwerpen die hierbij aan de orde kwam, was het feit dat er nu maar geld is om vijf maal per jaar bij een evenement te meten of het geproduceerde geluid de toegestane grenzen niet overschrijdt. De raad heeft heeft de evaluatie goedgekeurd zonder extra geld voor metingen beschikbaar te stellen.

In de discussie rond de handhaving gaf de voorzitter, burgemeester Verkerk, aan dat naar zijn mening een overheid niet altijd verplicht is te handhaven: “Van de rechter mogen wij kosten-batenanalyses maken bij de vraag om handhaving. Wij zijn zelfs zover dat wij serieus door rechters geaccordeerde situaties gedoogsituaties mogen noemen.” Vervolgens deed hij het voorstel om te laten uitzoeken hoe minder handhaven juridisch verantwoord is: “wat de mogelijkheden voor een stadsbestuur zijn om hier verder mee uit de voeten te kunnen”.

BBN is van mening dat bij regels stellen handhaving hoort. De regels rond beperken van de overlast van evenementen zijn er niet voor niets. Het op zoek gaan naar juridische mogelijkheden om niet te handhaven vinden wij niet alleen verwerpelijk, maar ook laf en onverstandig. Onverstandig, omdat dit kan leiden tot gefrusteerde burgers en eigenrichting. Van dit laatste zegt Verkerk: “het woord pakkans is genoemd. Ik zou daaraan willen toevoegen: alsjeblieft geen eigenrichting. Als burgers zelf het recht grijpen daar waar de overheid geen mogelijkheden heeft, lijkt mij dat ook niet goed”.

Voor de complete tekst van burgemeester Verkerk zie bij gevoegd deel uit de concept Handeling 17 december (bladzijden 34 en 35).

 

 

 

 

 

 

 

geplaatst op
27 januari 2016

Reacties

Door Hanny Reneman (niet gecontroleerd) op
Geen goed idee, zonder handhaving zijn regels nutteloos, wassen neuzen....