juni 2024

De Europese verkiezingen en de kwaliteit van ons oppervlakte water

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die de lidstaten verplicht om te zorgen voor een goede kwaliteit van hun oppervlaktewater. Het water in Delfland voldoet, net als vrijwel overal in Nederland, niet aan deze richtlijn. Binnenkort zijn de Europese verkiezingen, reden om te bezien wat de diverse verkiezingsprogramma’s zeggen over de kaderrichtlijn.

geplaatst op 05 juni 2024