juni 2022

Een deelauto, iets voor u?

Tijdens de BBN-bijeenkomst op 9 maart werd vanuit de vereniging aangegeven dat het stimuleren van deelautogebruik kan leiden tot minder parkeerbehoefte in de buurt. Dit leidt weer tot minder parkeerdruk en wellicht op termijn tot het vrijkomen van parkeerruimte voor andere toepassingen. Reden enige zaken rond autodelen in onze buurt op een rijtje te zetten.

geplaatst op 04 juni 2022