Labels

openbare ruimte (75) groen (41) Dossier water: Grondwateronttrekking Delft Noord (DSM-Gist) (37) verkeersveiligheid (34) vereniging (30) Dossier water: Water Delft overig (29) parkeren (28) geluidsoverlast (27) Parkeren en verkeer (25) projectontwikkeling (22) evenementen (22) horeca (22) afval (20) wateroverlast (19) grachten (18) vrachtverkeer (18) fietsparkeren (15) bestemmingsplan (15) buurtactiviteiten (15) grondwater (14) huisvuil (13) waterkwaliteit (11) paardenmarkt (11) Verenigingszaken (11) autoluwplus (10) verkamering (9) natuur (8) klimaatadaptatie (7) kamerverhuur (7) bijeenkomst (7) Horeca en evenementen (6) openbaar vervoer (5) omgevingswet (4) Groen en speelplaatsen (4) ecologie (4) handhaving (4) vergunningen (4) geluid (4) terrassen (4) ledenvergadering (3) duurzaamheid (3) Wateroverlast (3) uitje (3) Bestemmingsplan binnenstad 2012 (3) speelvoorzieningen (3) Dossier water: Grondwateronttrekking Nederland algemeen (3) Huisvuil (3) woonvisie (3) politiek (3) vermeer (3) Vlamingstraat (3) woonoverlast (2) Wonen (2) energie (2) ruimtelijke ordening (2) aardgas (2) informatievoorziening (2) delfts doen (2) fietsroutes (2) nieuwbouw (2) Buurtactiviteiten (2) Bestemmingsplan binnenstad 2002 (2) kunst (2) monumenten (2) ouderen (2) mooi en lelijk (2) Nieuwsbrief BBN (2) renovatie (2) schaatsen (1) verkiezingen (1) woonboten (1) Communicatie (1) geuroverlast (1) communicatie (1) varen (1) Doelenplein (1) bereikbaarheid (1) democratie (1) Doelentuin (1) geschiedenis (1) archeologie (1) verening (1) Herinrichting Rietveld en Vlamingstraat (1) hoogheemraadschap (1) schade (1) kleuren (1) veiligheid (1) riolering (1) taxi (1) winkeltijden (1)