Labels

openbare ruimte (69) groen (39) Dossier water: Grondwateronttrekking Delft Noord (DSM-Gist) (37) verkeersveiligheid (30) vereniging (30) Dossier water: Water Delft overig (29) parkeren (25) Parkeren en verkeer (23) geluidsoverlast (23) projectontwikkeling (21) horeca (20) wateroverlast (19) vrachtverkeer (18) afval (18) evenementen (17) grachten (15) fietsparkeren (15) grondwater (14) bestemmingsplan (13) buurtactiviteiten (13) huisvuil (13) paardenmarkt (11) Verenigingszaken (11) waterkwaliteit (9) natuur (8) verkamering (7) autoluwplus (7) kamerverhuur (7) bijeenkomst (7) klimaatadaptatie (6) Horeca en evenementen (5) openbaar vervoer (4) ecologie (4) terrassen (4) speelvoorzieningen (3) Huisvuil (3) vermeer (3) ledenvergadering (3) Wateroverlast (3) Bestemmingsplan binnenstad 2012 (3) geluid (3) uitje (3) Vlamingstraat (3) woonvisie (3) omgevingswet (3) politiek (3) Groen en speelplaatsen (3) vergunningen (3) Dossier water: Grondwateronttrekking Nederland algemeen (3) ouderen (2) Nieuwsbrief BBN (2) Wonen (2) fietsroutes (2) renovatie (2) handhaving (2) Buurtactiviteiten (2) duurzaamheid (2) monumenten (2) Bestemmingsplan binnenstad 2002 (2) mooi en lelijk (2) nieuwbouw (2) verkiezingen (1) woonboten (1) woonoverlast (1) varen (1) schaatsen (1) communicatie (1) Communicatie (1) geschiedenis (1) aardgas (1) democratie (1) energie (1) archeologie (1) veiligheid (1) verening (1) Herinrichting Rietveld en Vlamingstraat (1) hoogheemraadschap (1) Doelentuin (1) schade (1) kleuren (1) riolering (1) taxi (1) informatievoorziening (1) kunst (1) winkeltijden (1)