vereniging

Netwerk Binnenstad

Het Netwerk Binnenstad is een netwerk van bewoners, bezoekers, ondernemers van de binnenstad van Delft. Het netwerk komt een aantal keren per jaar bij elkaar enstimuleert samenwerking om de ambitie voor de Delftse binnenstad te realiseren: vitaal, economisch gezond en een huiskamer voor ondernemers, bewoners en bezoekers.

geplaatst op 20 februari 2015

Campagne ledenwerving levert veel reacties op

De afgelopen periode zijn er in de noordoostelijke binnenstad 2000 flyers verspreid door een groep bewoners. Doel was om leden te werven voor onze Belangenvereniging Binnenstad Noord in oprichting. Er is veel belangstelling voor de campagne.

In een zeer korte periode hebben al meer dan 100 aspirant leden zich gemeld. Elke dag komen er nog nieuwe leden binnen. We wisten het natuurlijk al, maar BBN heeft veel draagvlak bij de inwoners van de noordoostelijke binnenstad. We hebben beloofd elk 25ste lid een aardigheidje te geven.

geplaatst op 17 september 2014

BBN wordt belangenvereniging

sluisje voor beter waterbeheer

In de platformvergadering van 22 april heeft het Bewonersplatform Binnenstad Noord besloten zich om te vormen tot de Belangenvereniging Binnenstad Noord. We volgen daarmee de andere bewonersorganisaties in de binnenstad. Door het oprichten van een vereniging kunnen we de bewonersbelangen in ons deel van de binnenstad nóg beter behartigen en kunnen we slagvaardiger optreden. Of het nu gaat om droge voeten, om (fiets)parkeren, om de toekomst van de Paardenmarkt of het beperken van zoekverkeer.

geplaatst op 11 mei 2014

Pagina's

Abonneren op vereniging