openbare ruimte

Afval inzamelen in de binnenstad vraagt extra aandacht

In juni heeft het college van B&W aan de gemeenteraad het voorstel gestuurd over te gaan op het zogenaamde 'Omgekeerd inzamelen'. Het voorstel heeft ook consequenties voor de binnenstad, en kent een aantal probleempunten. De drie belangenorganisaties van de binnenstad vragen de gemeenteraad het beleid op deze punten te verbeteren.

geplaatst op 25 augustus 2015

Plan voor beperking overlast door vrachtwagens en bussen

kaartje routes

Vrachtwagens en bussen in de binnenstad van Delft leiden tot overlast en tot schade aan wegen. Hoe kan het beter? De belangenverenigingen Binnenstad Noord, Oude en Nieuwe Delf en Zuidpoort hebben de notitie ‘Vrachtverkeer in de binnenstad’ geschreven. De belangenverenigingen willen hiermee hun bijdrage leveren aan het in het Coalitieakkoord 2014-2018 benoemde beperken van vrachtwagens en bussen in de binnenstad.

geplaatst op 12 juni 2015

Pagina's

Abonneren op openbare ruimte