Waterschapsverkiezingen

delfland

Naast de verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden op 18 maart 2015 ook de Waterschapsverkiezingen van Delfland plaats. Delfland zorgt niet alleen voor het peil en de kwaliteit van het oppervlaktewater, maar is ook een belangrijke speler bij het voorkomen van grondwaterstijging als gevolg van het stoppen van de grondwateronttrekking door DSM. Het grondwaterniveau is op veel plekken in de binnenstad van Delft nu reeds een probleem.

geplaatst op 03 maart 2015

Update werkzaamheden Vlamingstraat/Rietveld – februari 2015

Het werk aan Vlamingstraat en Rietveld vordert, maar het is ook puzzelen. Elke verandering heeft consequenties voor andere onderdelen. Soms duurt iets langer, soms kunnen ook extra werkzaamheden worden ingepast. De medewerkers van de aannemers worden zo efficiënt mogelijk ingezet. Deze week is er een nieuwe planning gemaakt.

geplaatst op 24 februari 2015

Het soldatenbosje: een groene parel in de binnenstad

soldatenbosje

Aan het Oostplantsoen ligt het zogenaamde soldatenbosje. “Even buiten”, is voor velen het gevoel als je door dit bosje loopt of rijdt. Maar ook ecologisch een waardevolle plek voor de binnenstad. Maar nu zijn er bomen met een witte stip; hun doodvonnis: de gemeente gaat kappen i.v.m. dunning. BBN maakt zich zorgen.

geplaatst op 24 februari 2015

Netwerk Binnenstad

Het Netwerk Binnenstad is een netwerk van bewoners, bezoekers, ondernemers van de binnenstad van Delft. Het netwerk komt een aantal keren per jaar bij elkaar enstimuleert samenwerking om de ambitie voor de Delftse binnenstad te realiseren: vitaal, economisch gezond en een huiskamer voor ondernemers, bewoners en bezoekers.

geplaatst op 20 februari 2015

Pagina's