Dossiers

Nieuwsbrief BBN

Nieuwsflitsarchief

Herinrichting Rietveld en Vlamingstraat

Groen en speelplaatsen

Horeca en evenementen

Wonen

Communicatie

Verenigingszaken

Parkeren en verkeer

Buurtactiviteiten

Bestemmingsplan binnenstad 2012

Bestemmingsplan binnenstad 2002

Huisvuil

Wateroverlast

Dossier water: Grondwateronttrekking Delft Noord (DSM-Gist)

Dossier water: Grondwateronttrekking Nederland algemeen

Dossier water: Water Delft overig

Bestemmingsplan Binnenstad 2012