Woonvisie voor Wilde eend

De Wilde eend is vanoudsher een veel voorkomende watervogel, zeker in het nattere en laaggelegen deel van het land. Zo ook rondom Delft. Vroeger werd er in de directe omgeving van Delft veel op wilde eenden gejaagd; de stille getuigen zijn de twee eendenkooien die in de directe omgeving van Delft te vinden zijn, een vlak langs de A4 en een ten zuiden van Pijnacker, langs de provinciale weg naar Zoetermeer.

De laatste jaren neemt deze eendensoort in aantal wat af, en wordt er daarom ook minder op gejaagd. De Vogelbescherming spreekt over een afname van de aantallen broedvogels (zie hier), sinds 2000 met zo’n 20%. In de Delftse binnenstad zie je de wilde eend minder vaak dan vroeger opduiken. Het lijkt of de meerkoeten de wilde eenden verdreven hebben, en ook de nijlganzen lijken een negatieve invloed op de populatie in de stad.

korf

 

Veel leden van onze belangenvereniging vinden natuur in de stad belangrijk, zoals ook bleek uit de ledenenquête die we begin dit jaar gehouden hebben. Voor het bestuur reden na te gaan of we een kleine bijdrage kunnen leveren aan de populatie wilde eenden in de binnenstad. Mede op basis van een gesprek met de stadsecoloog, hebben we besloten een aantal eendenkorven te plaatsen, zodat we de wilde eend huisvesting kunnen aanbieden in onze binnenstad. Dat vroeg uiteindelijk nog wat regelwerk, omdat je niet zomaar een eendenkorf in het water kan plaatsen; het Hoogheemraadschap en de havenmeester hebben daar een rol in. Die plooien zijn gladgestreken, en de eerste twee eendenkorven hebben we op 17 juni zelf kunnen plaatsen, op het Rietveld. Het echte broedseizoen is nu al wel voorbij, maar misschien kunnen we een late eend nog overhalen tot een leg.

We hopen vier andere korven volgend voorjaar te plaatsen. Dan zal het niet aan de huisvestingsmogelijkheden liggen of de Wilde eend zich thuis voelt in onze binnenstad.

In de eerste levensfase dienen de pullen regelmatig op het droge te komen om niet te onderkoelen. Daarvoor zijn de Delftse Wallies (klik hier) een uitkomst.

Voor degene die zich wil verdiepen in de biologie van de Wilde eend met inbegrip van de mogelijke oorzaken die ten grondslag liggen aan de afname in zowel het aantal broedvogels als overwinteraars, klik hier.

eendenhuis

 

 

geplaatst op 17 juni 2018